Värme

De flesta värmer huset med el

Elvärme är fortfarande det vanligaste uppvärmningssättet i svenska villor. Det framgår av Energimyndighetens senaste rapport, som också visar att energianvändningen varierar mycket beroende på var man bor i landet.

Trots stigande elpriser fortsätter många villaägare att värma sina hus med någon form av elvärme. Enligt Energimyndighetens statistik för år 2010 har 518 000 småhus direktverkande eller vattenburen el som enda uppvärmningskälla, vilket innebär 27 procent av alla landets småhus.

Det näst vanligaste uppvärmningssättet är en kombination av biobränsle och elvärme som används i 382 000 småhus, totalt 20 procent.

Fjärrvärme har blivit allt vanligare. Idag värms 230 000 småhus, eller 12 procent av beståndet, upp med enbart fjärrvärme. Även antalet värmepumpar har fortsatt att öka. I 46 procent av husen användes någon form av värmepump. Oljepannorna håller däremot helt på att försvinna och användes i fjol enbart i 1 procent av småhusen.

Ett genomsnittlig småhus i Sverige använde under fjolåret 23 200 kWh. Av naturliga, klimatmässiga skäl skiljer sig energianvändningen från norr till söder. Lägst energianvändning för uppvärmning och varmvatten var det i husen i Blekinge län, med 21 000 kWh per småhus. Högst energianvändning per småhus hade länen i norra Sverige. Allra högst var energianvändningen i Västerbottens län med i genomsnitt 26 700 kWh per hus.

I hela Sverige användes i genomsnitt 158 kWh per kvadratmeter förra året. Här är skillnaden mellan de olika länen tydlig: I ett småhus i Gävleborg användes i genomsnitt 185 kWh per kvadratmeter under år 2010 medan det i ett hus i Skåne användes 147 kWh per kvadratmeter.

Energimyndighetens undersökning är den mest omfattande sedan 2003 och baseras på en enkät som gått ut till 73 000 småhus, att jämföra med 7 000 småhus föregående år. Hela rapporten ”Energistatistik för småhus 2010” finns tillgänglig på Energimyndighetens hemsida.