Spara pengar, Energi, Värme

Anders gjorde fiffiga speciallösningar för lägre värmekostnader

Att sänka husets energiförbrukning behöver inte bli en dyr historia. Anders Persson fyndade produkter på nätet och byggde egna lösningar, vilket ledde till markant minskade värmekostnader för hans hushåll.

Anders Persson framför sitt hus i Huddinge.

Anders Persson framför sitt hus i Huddinge. Foto: Persson

Anders Persson och hans familj flyttade 2001 in i ett soutteränghus i Huddinge. Huset, byggt 1975, är i tre plan inklusive en murad källare och har en uppvärmd yta på 250 kvadratmeter. Vid inflyttningen bestod värmesystemet av en oljepanna och en enfas bergvärmepump som hämtade värme ur ett 75 meter djupt borrhål. Den årliga oljeförbrukningen hade tidigare uppgått till omkring två kubikmeter, samtidigt som elförbrukningen för värmepump och hushållsel låg kring 18 000 kilowattimmar.

– Den höga förbrukningen och det ineffektiva värmesystemet var ett starkt skäl att sätta igång med en övergripande renovering. Till exempel fanns det ingen gemensam styrning mellan oljepanna och värmepump och dessutom var borrhålet kraftigt underdimensionerat i förhållande till husets uppvärmningsbehov, säger Anders.

Nera i pannrummet

I pannrummet. Foto: A Persson

Till vardags arbetar han med kylanläggningar och har god kännedom om installationsteknik i fastigheter. Tack vare sin yrkeskunskap har han lyckats bygga en helt egen värmepump som är betydligt effektivare än den tidigare modellen.

– Jag gjorde en del speciallösningar i värmepumpen för att kunna kompensera det otillräckliga borrhålet. Bland annat ingår två extra värmeväxlare som tillvaratar värmen i pannrumsluften och bidrar till att förbättra pumpens värmeutbyte.

I pannrummet finns inte längre oljepannan kvar. Anders ersatte den snabbt med en mer bränsleekonomisk vedpanna.

– Vedpannan är den enda värmekällan som är nyköpt. Det är en mindre modell som vi enbart använder under kalla vinterdagar då värmepumpen inte riktigt räcker till.

Uppvärmningen har sedan några år även kompletterats med en solfångaranläggning på 17 kvadratmeter som både levererar varmvatten och värme. Anders hittade solfångarna på Blocket för en billig peng: 5000 kronor, allt som allt.

solfångare

Solfångare. Foto: A Persson

– Det var ingen nödvändig investering, men med tanke på att solfångarna bidrar med gratis varmvatten under lång tid så tyckte jag att det var ett fynd. En ny anläggning i samma storlek hade kostat omkring 35 000 kronor.

För att effektivisera uppvärmningen har Anders successivt ersatt de gamla värmeelementen i huset mot element med dubbla paneler, vilka är bättre anpassade till värmepumpens lågtemperatursystem. Radiatorerna har han köpt för omkring 200 kronor styck.

– Det finns ett stort utbud av begagnade element, ofta av bra kvalitet. I många fall säljs de av villaägare som renoverat sina hus och bytt till golvvärme.

Anders har också konverterat ventilationssystemet i huset och byggt in ett FTX-aggregat, som återvinner värmen ur frånluften. Aggregatet, som han fyndade på Blocket för en tusenlapp, är placerat i källaren och genom våningsplanen har han dragit kanaler som fördelar ventilationsluften i rummen.

– Det är ett ganska omständligt jobb att dra ventilationskanaler i ett sådant här hus som enbart haft självdragsventilation. Men luftomsättningen är betydligt bättre idag och vi har sluppit det tidigare problemet med radon i källaren, så arbetet var verkligen värt mödan.

Anders har monterat ett luftintag på husets norrsida och ett annat på södersidan. Under sommaren ser han till att ventilationsluften hämtas från den svalare norrsidan och på vintern tas luften in på den solbelysta söderfasaden. För att höja temperaturen på tilluften använder han en enkel hemmabyggd solfångare, bestående av ett stort fönsterglas som i kombination med den mörka fasadfärgen tillvaratar solvärmen.

Anders har byggt ytterligare en solfångare med fläkt som blåser in värme i krypgrunden. Dit leder han också frånluften från huset.

– Berget i krypgrunden är frilagt och fungerar som en värmeackumulator. Temperaturen i utrymmet håller sig kring tjugo grader långt in på vinterhalvåret. Jag har fuktsäkrat grunden så gott det går med byggplast och gör regelbunden tillsyn för att kolla att klimatet är okej.

inglasad altan

Inglasad altan som absorberar solvärme. Foto: A Persson

Förutom att åtgärda uppvärmnings- och ventilationssystemet har Anders förbättrat husets klimatskal. Den del av källaren som är under jord har dränerats och isolerats, ett jobb som utfördes av en grävfirma. Men källarväggarna ovan mark har han själv isolerat utvändigt.

– Isolermaterialet består av undertaksskivor som, till skillnad från vanliga markskivor, är förstärkta med glasfiberväv på ena sidan. Jag hittade ett lager på Blocket för fem kronor styck och fraktade hem det i en släpkärra.

I vindsutrymmet har han gjort en tilläggsisolering med ytterligare 20 centimeter gullfiber. Gullfibermattorna köpte han nya, men inne i kattvindarna har han förstärkt isoleringen med begagnat förpackningsmaterial – och dessutom klätt mellanväggen med gamla valaffischer i kanalplast! Affischerna härrör från Anders uppdrag som fritidspolitiker i kommunen, berättar han.
– Jag åtog mig att ta hand om alla affischer som blev över från förra valet och tänkte att jag kunde ha användning för dem i renoveringsprojektet. Materialet har en utmärkt isolerförmåga och är av samma typ som brukar användas i uterum.

Klimatskalet har också förbättrats med en inglasad altan, som både absorberar solvärme och hindrar köldinsläpp. Resultatet av renoveringen märks tydligt på energiräkningarna. Hela hushållet på fem personer förbrukar idag omkring 11 000 kilowattimmar om året, samt ungefär två kubikmeter ved.

– Jag är nöjd med resultatet så här långt, inte minst med tanke på att det varit en medveten lågbudgetrenovering. Det tar naturligtvis tid att hitta material och göra det mesta av jobbet själv. Men det är sporrande att testa sig fram och se att arbetet faktiskt ger resultat.

Även om Anders har en specifik yrkeskunskap så finns det inget som hindrar en händig husägare för att göra en liknande budgetrenovering, anser han.

– Det går att hitta begagnade produkter inom värme och ventilation för ett billigt pris, främst av den anledningen att det kräver viss installationskunskap. Men är man någorlunda händig och sätter sig in i det tekniska går det att göra ganska mycket på egen hand. Det gagnar plånboken och miljön och är för det mesta också väldigt roligt, säger Anders.