Värme, Värmepumpar, Vatten & avlopp, Ventilation

Uppvärmning vs ventilation

Uppvärmning och ventilation är två skilda saker, men kan ibland ingå i ett gemensamt system. Här reder vi ut förhållandena mellan olika typer av värmekällor och ventilation.

Det finns flera typer av värmepumpar och det finns aggregat som återvinner värme ur ventilationen. Här reder vi ut vilken maskin som värmer, vilken som ventilerar och hur de eventuellt samverkar med varandra.

Luftvärmepump

Medlemmen Kysans nyinstallerade luftvärmepump. Foto: Kysan

Luft/luftvärmepumpens förhållande till ventilation

Funktion: Luft/luftvärmepumpen består av en utomhusdel som tillvaratar värme i utomhusluften och överför den till en luftbehandlare inomhus, som blåser ut den uppvärmda luften i huset.

Vs ventilation: Värmepumpen är fristående från ventilationssystemet, då den inte tillför någon luft utifrån utan enbart värme.

Ytterliga funktioner: Luft/luftvärmepumpen kan reverseras och fungera som luftkonditionering eller användas för att förbättra luftcirkulationen inomhus, till exempel i ett tillstängt fritidshus. Värmepumpen använder dock bara den luft som redan finns inne i huset och kan därför inte ersätta ventilationsbehovet.

 

frånluftsvärmepump

Medlemmen Johannabackens frånluftsvärmepump. Foto: Johannabacken

Frånluftsvärmepumpens förhållande till ventilation

Funktion: Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen i frånluften som passerar kanalerna i husets mekaniska ventilationssystem. Värmepumpen är ansluten till ett vattenburet system för uppvärmning av huset och varmvattnet. Värmeåtervinningen innebär att frånluften kraftigt kyls ned för att sedan ventileras ut från huset via frånluftskanalen.

Vs ventilation: Ventilationen styrs av en frånluftsfläkt och tilluften sker vanligtvis via friskluftsventiler i väggarna. Värmepumpen samkörs på vis med ventilationssystemet, men bidrar inte i sig till ventilationen.

 

Luft/vatten-värmepump

Utedelen till en luft/vatten-värmepump. Foto: Marlén Eskilsson

Luft/vattenvärmepumpens förhållande till ventilation

Funktion: Samma princip som luft/luftvärmepump, förutom att värmen istället överförs till husets vattenburna värmesystem.

Vs ventilation: Värmepumpen är fristående från ventilationssystemet.

 

Ftx-system

Skiss över ett FTX-system på en kallvind. Grafik: US ventilering

FTX-ventilationens förhållande till värme

Funktion: FTX är en ventilationsanläggning som arbetar med två separerade kanalsystem (från- och tilluft). Frånluften passerar en värmeväxlare som värmer den kalla utomhusluften med hjälp av den varma inomhusluften innan den blåses ut i huset. 

Vs uppvärmning: I likhet med frånluftvärmepumpen återvinner FTX-systemet värme i inomhusluften och minskar därmed uppvärmningsbehovet. Systemet används med fördel i ett lågenergihus, men behöver i regel kompletteras med ytterligare någon värmekälla.

 

Luftsolfångare

Medlemmen Kap Horn byggde luftsolfångare av ölburkar. Foto: Kap Horn

Luftsolfångarens förhållande till ventilation

Funktion: Luftsolfångare fungerar som en kombination av värmekälla och ventilation, då den blåser in soluppvärmd utomhusluft i huset, via en solfångare med fläkt. Luftsolfångaren har av naturliga skäl en begränsad kapacitet, vilket innebär att såväl ventilation som uppvärmning behöver kompletteras. Vanligast är att man använder luftsolfångare för utrymmen som har begränsad uppvärmning, till exempel garage och fritidshus.

Läs också

Jämförelse FTX- och FX-ventilation