Ekonomi

Allt dyrare el för sydsvenska hushåll

De nya elprisområdena har lett till att elen i Skåne är betydligt dyrare än i norr. Prisskillnaden är nu dubbelt så stor i jämförelse med vad marknadsbedömare tidigare förutspått.

Indelningen av Sverige i fyra elprisområden, som genomfördes 1 november, har redan fått påtagliga effekter för hushållen. Elen i södra Sverige är nu lika dyr som i Danmark, enligt Energimarknadsinspektionen.

Statistiken över de två första veckornas handel på den nordiska elbörsen Nordpool visar att det rörliga elpriset (spotpriset) var cirka 10 öre högre per kilowattimme i söder, jämfört med i norr.  

– För ett år sedan trodde många marknadsbedömare att det skulle handla snarare om 5–6 öre per kilowattimme, så det är ju en större skillnad nu än vad många bedömare trodde innan, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Det rörliga priset som konsumenten betalar bygger på det genomsnittliga spotpriset föregående månad. Det är därför först i början december som man med säkerhet kan säga hur det rörliga priset på konsumentens förbrukning i november kommer att bli.

De nuvarande priskillnaderna är framför allt beroende på att elproduktionen huvudsakligen är lokaliserad till norra Sverige, samtidigt som det råder brist på kraftkällor i Skåneregionen.