Väntas bli ett rekordår för råttor

Brunråtta.

Brunråtta. Foto: Wikipedia.

Råttsaneringarna har femdubblats på bara ett par års tid, och i år räknar man med ytterligare en ökning.

Har du tidigare haft problem med råttor lär du inte bli glad över att årets prognos deklarerar att man förväntar sig ett rekordår. Antalet råttsaneringar har ökat lavinartat sista åren, och hittills i år är man redan uppe i tiotusentals sådana. Nu kommer dessutom årstiden då de söker sig inomhus.

- När kylan kommer söker sig råttorna inomhus på jakt efter värme och mat, se därför till att täta springor och hål i huset redan nu för att minska risken för angrepp. Täta även avlopp och sätt galler på avloppsbrunnar, en råtta kan ta sig igenom ett hål stort som en femkrona, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Du känner igen att du har haft en råtta på besök genom att de lämnar tassavtryck, svart avföring och gnagmärken på inredningen.

Expertens tio tips för hur du undviker råttor i din bostad

  1. Plocka bort fallfrukt från trädgården eller innegården.
  2. Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
  3. Undvik att förvara mat för husdjur utomhus. En del husdjursföda innehåller vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
  4. Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
  5. Skär ner buskage och växtlighet direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
  6. Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
  7. Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.
  8. Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. En råtta kan ta sig igenom ett hål som är stort som en femkrona.
  9. Säkerställ att rör för avlopp och ventilation som går in i fastigheten är tätade.
  10. Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med fastmonterade galler.