Explosionsartad ökning av råttsaneringar

Brunråtta.

Brunråtta. Foto: Creative Commons.

De sista åren har antalet råttsaneringar ökat med flera tusen, men det finns åtgärder du kan genomföra för att minska risken att drabbas.

Förra året genomfördes 30 000 råttsaneringar. I år väntas den siffran öka till 35 000. Detta kan jämföras med siffrorna för 2011 som landade på strax under 7 000.

– Råttproblemet fortsätter att växa i Sverige och det fullkomligt rasar in skadeanmälningar till oss, toppen kommer troligtvis nu i oktober, säger Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Hittar du råttspillning eller känner dålig lukt kan detta vara tecken på att du har drabbats. Man brukar även kunna höra dem när de rör sig i golv och väggar.

För att minska risken för råttor i hemmet finns det ett antal åtgärder som försäkringsbolagen rekommenderar.

- Genom att se till att undanröja sådant som ger råttor föda och skydd kan man göra miljön ogästvänlig för dem och förhindra att de bygger bon i anslutning till huset eller i värsta fall tar sig in i huset, säger Håkan Franzén.

Expertens tips för hur du undviker råttor i din bostad:

  • Plocka bort fallfrukt från trädgården eller innegården.
  • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
  • Undvik att förvara mat för husdjur utomhus. En del husdjursföda innehåller vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
  • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
  • Skär ner buskage och växtlighet direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
  • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
  • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.
  • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. En råtta kan ta sig igenom ett hål som är stort som en femkrona.
  • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation som går in i fastigheten är tätade.
  • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med fastmonterade galler.