Rekordmånga råttsaneringar i år

Antalet råttsaneringar ökar fort i år.

Antalet råttsaneringar ökar fort i år. Foto: Trygg Hansa

Antalet råttor i vinter beräknas bli rekordstort, och det har redan gjorts många saneringar.

Majoriteten av svenskarna har semestrat hemma i år, vilket väntas leda till ett rekordår för råttorna. Antalet råttsaneringar i år ligger redan på en hög nivå. Hittills i år har exempelvis företaget Nomor genomfört nästan 40 000 saneringar. Detta kan jämföras med helåret 2019 som landade på cirka 45 000.  

− Vanligtvis tar råttinvasionen fart i oktober då råttorna söker sig in i värmen, men i år har råttorna kunnat festa på mer än bara fallfrukt och den vanliga mängden skräp och därmed förökat sig kraftigare än vanligt vilket innebär större problem. Faktum är att det var väldigt hektisk redan under sommaren sett till antalet råttsaneringar och hösten ser nu ut att slå alla rekord, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Att ha råttor inomhus innebär både en skaderisk, eftersom de gnager på saker, samt en risk för smuts och odör.

Du ser att du har fått råttor i hemmet genom att de lämnar spår ifrån sig, såsom spillning, spår från deras tassar och skadade saker i hemmet. De gnager exempelvis på elkablar, lister och annat.

Nedan finner du en lista på hur du minskar risken för råttinvasion.

Expertens tio tips för hur du undviker råttor i din bostad:

  • Plocka bort fallfrukt från trädgården eller innegården.
  • Håll rent och se till att sopkärl och komposter, både inomhus och utomhus, är väl tillslutna med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
  • Undvik att förvara mat för djur utomhus.
  • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
  • Skär ner buskage och växtlighet direkt intill fastigheten som erbjuder skydd för gnagare.
  • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
  • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.
  • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. En råtta kan ta sig igenom ett hål som är stort som en femkrona.
  • Säkerställ att rördragningar för avlopp och ventilation som går in i fastigheten är tätade.
  • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med fastmonterade galler.