Renovera

Vad kostar det att öppna upp i nock?

Ecke16 bytte alla balkar i taket till nya men behöll de gamla dimensionerna när han öppnade upp i nock.

Ecke16 bytte alla balkar i taket till nya men behöll de gamla dimensionerna när han öppnade upp i nock. Foto: Medlemmen Ecke16

Att öppna upp i nock kan man göra för att få högt i tak med synliga takbjälkar och mer rymd, men också för att få mer boyta. Här berättar vi hur arbetet går till och vad det kostar.

Funderar du på att öppna upp i nock? Det brukar finnas två anledningar till att man vill göra det, den ena är för att få högre takhöjd och mer rymd i huset, det andra är för att man vill bygga till ett våningsplan.

I den här artikeln går vi igenom hur det går till när man öppnar upp i nock, vad det kan tänkas kosta samt vilka fallgropar det finns.

Kostnaden har vi beräknat på att man vill få mer rymd i huset, således inte ett till våningsplan, och att underramen på ramverkstakstolarna rivs och ersätts med en nockbalk.

Utrymmet där man ska öppna upp i nock är ett vardagsrum, en matsal och en hall om totalt 60 kvadratmeter.

Pris öppna upp i nock

Arbete: 576 000 kr
Material: 144 000 kr
Total kostnad: 720 000 kr

Avgår ev ROT: 100 000 kr
Pris efter ROT-avdrag: 620 000 kr

Ca pris per kvm: 10 000 - 15 000 kr

Material inkluderar 6 m limträbalk, 2 st pelare, ribbor, masonit, 30 cm PIR-isolering, plast, läkt, takgips, ventilationsdon.

– Runt 10 000-15 000 kronor per kvadratmeter är någon typ av riktmärke du kan ha när du funderar på vad det skulle kosta hemma hos dig. Det är dock mellan tummen och pekfingret för det finns mycket som påverkar priset, säger Mikael Andersson, byggingenjör vid Jucomi Bygg & Fastighets AB.

Ska du exempelvis bygga till med ett våningsplan, inte bara öppna upp för att få mer rymd, tillkommer en hel del merarbete. Man kanske vill dra upp el, det ska läggas golv med tillhörande golvbjälklag, du behöver en trappa, värme med mera.

– Då kan man räkna med att det går på nästan det dubbla att få utrymmet färdigt att användas, säger Mikael Andersson.

Men innan du ens börjar tänka på kostnader är det viktigt att ta reda på vilka förutsättningar som finns och hur slutresultatet blir i just ditt hus.

Vindsvåning
Medlemmen widde öppnade upp i nock i sitt timrade hus från 1860. Foto: widde

Planera för att öppna upp i nock

När du ska öppna upp i nock behöver du först klargöra för dig själv varför du vill genomföra åtgärden. Därefter ta reda på om din nuvarande vind duger för det ändamålet och huruvida du behöver söka bygglov.

Du behöver framför allt få en förståelse för hur högt det blir i takhöjd - detta efter att man isolerat, eventuellt behövt bygga på takstolarna för att kunna hänga nytt innertak samt satt dit det nya innertaket.

Detta är extra viktigt om du öppnar upp för att addera ett till våningsplan. Du måste då ta reda på hur hög takhöjd det blir på det nya våningsplanet. Hur högt blir det där taket möter väggliv? Hur högt blir det centralt? Kommer det, sett till svaret på dessa frågor, gå att nyttja utrymmet som planerat?

Öppet upp i nock
Resultatet efter att widde har öppnat upp i nock. Foto: Medlemmen widde

Ska du däremot öppna upp för att få mer rymd är det inte lika kritiskt med takhöjden, men ändock viktigt eftersom du måste förstå om åtgärden ger den visuella effekt som du är ute efter.

När du vet hur du vill ha det bör du ta reda på om åtgärden kräver bygglov, det kan du undersöka med byggnadsnämnden i kommunen du bor i.

Du behöver också en konstruktör, eller byggfirma, som kommer ut och kontrollerar ditt vindsutrymme och sedan kan ta fram en ritning för hur åtgärden ska genomföras på ett säkert sätt.

Hur du går tillväga beror sedan på om du tänkt behålla takstolarnas underramar, eller om dessa ska kapas bort.

Arbete med att öppna upp i nock
Ringqvisten öppnade upp i nock våren 2020 och behöll 2 st takstolar synliga. Foto: Medlemmen Ringqvisten

Steg 1: Riva och förbereda

Arbetet påbörjas genom att du river bort nuvarande innertak, tar bort isoleringen på vinden och frilägger takstolarna.

Är det ett äldre hus är det möjligt att du har vackra underramar på takstolarna som du vill behålla synliga. Det innebär en viss kostnadsbesparing eftersom det blir färre arbetstimmar. Men det handlar inte om någon jättestor skillnad enligt Mikael, eftersom man rekommenderas brandskydda dessa och de ska då antingen målas med särskild färg eller kläs in i gips.

I vårt kostnadsexempel ska underramarna dock rivas. Här gäller det att man har koll på vad man gör.

– Man kan inte bara blottlägga takstolarna och kapa underramarna på dessa. Det kan få förödande konsekvenser för huset, exempelvis kan väggarna börja luta utåt av egenlaster, snölaster och andra laster, säger Mikael Andersson.

En konstruktör kan se vilka åtgärder som behöver genomföras på just din vind för att du ska få en fungerande konstruktion, men det har du förhoppningsvis redan koll på när du har kommit så här långt i processen. Mikael säger att en vanlig lösning exempelvis är att man sätter en limträbalk längs nocken, och en pelare vid vardera gavel som håller uppe den.

– Den hjälper till att ta upp lasten från taket, snölasten och egenlast, kraften går ner via pelarna istället för via högben plus vägg.

Limträbalken monteras innan dess att underramarna kapas. När den är på plats kapar man underramarna och förbereder utrymmet för nästa steg.

Öppnat upp i nock
Ringqvisten uppskattar att jobbet tog 500 h. Han tog hjälp med el och vatten, annars gjorde han allt själv efter tips och idéer från omgivningen. Foto: Medlemmen Ringqvisten

Steg 2: Isolera taket

Vid det här laget har du önskad rymd i huset men ingen isolering, så all värme smiter ut via taket. Du har heller ingen takbelysning. Det är dags att göra något åt detta.

Först måste du säkerställa att luft kan ta sig ut vid nocken. Man tar upp hål i varje fack i taket under nockpannorna, och monterar ventilationsdon. Snickaren skapar också en luftspalt i varje fack med hjälp av 25x25 millimeters ribbor, man vill inte isolera direkt mot råsponten eftersom man då kan få fuktproblem. Mot ribborna sätter man sedan masonit.

Snickaren fyller sedan facken med isolering och sätter plast.

– Man försöker isolera så mycket som möjligt. Det beror på hur mycket yta man har, men man vill alltid uppnå minst 30 centimeter. Vi använder en isolering som heter PIR. Den kostar lite mer än mineralull men går fortare att montera så för husägaren går det på ett ut, säger Mikael Andersson

Beroende på hur djupa högbenen är kan det vara så att man nu måste bygga på dem lite för att ha något att spika i när man har isolerat, detta för att kunna få läkten på plats och hänga dit undertaket.

När det är gjort är det dags att ströa (sätta upp läkt). Därefter kommer elektrikern ut och förbereder eldragningen så att du i ett senare skede kan montera eventuella takarmaturer.

Snickaren ska sedan montera takgips, spackla, slipa och måla. Slutligen kommer elektrikern tillbaka och monterar dina takarmaturer och arbetet är klart.

Vilka fallgropar finns det?

Mikael Andersson säger att även om arbetet är ganska komplext så tillvida att du behöver någon kunnig som tittar på din huskonstruktion och räknar på vilken lösning som fungerar hos dig, så är det inte jättemånga fallgropar att se upp för under arbetets gång.

– Den största fallgropen är egentligen att många tror att det kommer att bli jättestort, och så blir de besvikna. De ser bara mot yttertaket när de visualiserar hur det kommer att bli, men när man bygger ner med isolering och innertak mot högbenen försvinner det en hel del, säger Mikael.

Han säger vidare att arbetet kan vara svårt att räkna hem.

– Jag skulle rekommendera den här åtgärden när den faktiskt ger mer utrymme i huset, för det är kvadratmeteryta som höjer värdet på bostäder. Handlar det bara om mysfaktor - att man vill ha högt i tak - så kan det bli svårare att motivera. Det handlar ju då mest om ifall man är beredd att betala för den mysfaktorn och sedan eventuellt inte kunna räkna hem det vid en framtida försäljning.

Men det kan bara den som går i dessa tankar svara på.

Du bör också tänka på att det är större volym luft som ska värmas upp när arbetet är genomfört. Värme stiger, så du kan exempelvis behöva installera fler element hemma, eller höja värmen, för att klara mängden luft som ska värmas upp.

Men det är förstås läckert med högt i tak. Så är det något du ser en vinning i, oavsett anledning, kan det såklart ändå vara värt det.

Läs mer

Öppna upp till nock i timrat hus
Öppna upp tak till nock? Enplansvilla
Öppna upp till nock