Uppmaning: Glöm inte kontrollera elanläggningen vid husköp

Ett proppskåp.

Ett proppskåp. Foto: Drövel

Elsäkerhetsverket skriver att många tar en välfungerande elanläggning för given när de köper hus.

Brister i elanläggningen upptäcks sällan vid försäljning. Den som köper ny bostad har ofta en besiktning att luta sig mot, men denna innehåller normalt sett inte besiktning av elanläggningen. Elsäkerhetsverket och Fastighetsmäklarinspektionen går nu ut gemensamt och skriver att man inte bör ta elanläggningen för given, utan att det kan finnas brister även hos denna.

- Vanligtvis gör mäklaren bara en ytlig genomgång av bostaden i samband med att den värderas – det finns inga krav på någon noggrannare undersökning. Men om mäklaren uppmärksammar något särskilt, eller om fel eller brister annars är kända för mäklaren, måste hen informera köparen och i vissa fall råda köparen att göra vidare undersökningar före köpet, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef vid Fastighetsmäklarinspektionen.

Enligt Elsäkerhetsverket skadas 800 personer årligen på grund av elfel, och 100 av dessa är barn. Vidare visar statistik att det förekommer olagliga elinstallationer i 3 av 10 hushåll. Det är därför viktigt att man även väger in elanläggningen när man undersöker bostaden. 

-Det viktigaste är att man som köpare förstår att man har en långtgående undersökningsplikt. Om det finns tecken på att elanläggningen inte uppfyller säkerhetskraven eller om säljaren uppmanat till att särskilt undersöka elanläggningen, bör köparen låta en person med särskild elkompetens göra en noggrann besiktning. Annars är det risk att undersökningsplikten inte anses uppfylld, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Råd vid bostadsköp

  • Viktigt att både köpare och säljare har en god kunskap om bostadens elanläggning.
  • Köparen behöver sätta sig in i vad undersökningsplikten innebär.
  • Köparen bör noggrant ta del av all information som ges av säljare och mäklare och ställa frågor om utförda installationsarbeten. Eventuella fel kan dessutom påverka priset.
  • Om man vill vara trygg med sitt framtida boende, är det en god idé att låta ett elinstallationsföretag gå igenom elanläggningen och föreslå åtgärder. Det är en investering som ofta är relativt liten i förhållande till priset på bostaden.