Tydligt att det är köparnas bostadsmarknad

Övertaget för köpare på bostadsmarknaden fortsätter att befästas.

Efter en lång tid med säljarnas marknad har bostadsmarknaden svängt om och är numera till köparnas fördel, detta visar statistik från Fastighetsbyråns Mäklarpanel. 

- Både säljare och köpare är avvaktande vilket leder till färre affärer, större utbud och pressade priser, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Mäklarpanelen mäter snittet för övertaget på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att säljarna har fullt övertag och 0 att köparna har det. Normalt sett varierar det runt 4-6, men nu är det nere på 2,6 vilket är ett tydligt övertag för köparna.

- Våra mäklare märker även att konsumenterna blivit mer medvetna och noggranna i sitt val av boende, till exempel kring kostnader, uppvärmningssystem och föreningars ekonomi. Det är i grunden är en positiv utveckling. Just nu bidrar det även till en större skillnad mellan bostäder som är lätt- eller svårsålda, säger Johan Engström.

Resultat från Mäklarpanelen oktober 2022:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad

Okt

Aug

Juni

April

Jan

Dec

Okt

Aug

Juni

April

Jan

Dec

Okt

Riks

2,5

3,21

3,74

6,21

6,76

6,44

6.50

6,87

7,54

7,72

6,99

6,7

6,97

Stor-Stockholm

2,2

2.19

2,49

6,19

7,4

6,86

6.36

6,56

7,07

7,71

7,07

6,59

7,11

Stor-Göteborg

1,6

2.36

3,39

6,41

6,19

6,32

6,17

6,9

7,9

7,43

6,89

6,26

6,97

Stor-Malmö

2,5

3.08

4,08

6,44

6,75

6,74

6,42

7,25

8,25

8,81

7,92

7,13

7,17

Större ort

2,3

2.87

3,22

5,41

6,48

6,23

6,17

6,39

7,04

7

6,63

5,98

6,91

Mellanstor ort

2,7

3.21

4.02

6,24

6,62

6,09

6,65

6,98

7,8

7,92

6,8

6,93

6,83

Mindre ort

2,9

3.88

4,61

6,43

6,71

6,5

6,69

7,12

7,65

7,77

7,06

6,88

6,95