Fortsatt visst övertag för hussäljare på bomarknaden

Hur mår bostadsmarknaden just nu? Det svarar mäklarna i Mäklarpanelen på.

Balansen mellan säljare och köpare är relativt god just nu, även om man ser ett litet övertag för den som ska sälja sin bostad. Efterfrågan har ökat en del under hösten, vilket gjort att säljarna stärkt sin position.

Dock skiljer det sig åt mellan olika städer. Exempelvis har köparna visst övertag i Stockholm, medan säljarna har ett relativt starkt övertag i Malmö. Vidare varierar det en del vecka till vecka.

- Många av våra mäklare beskriver marknaden som nyckfull där det kan skilja sig mycket från vecka till vecka och bostad till bostad. Många säljare och spekulanter upplever samma sak vilket givetvis kan skapa en viss osäkerhet, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Resultat från Mäklarpanelen oktober 2019:

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Totalmarknad okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt
Riks 5,17 5,05 4,72 4,52 4,19 4,03 4,32 4,57 4,4 4,74 4,71 4,25 4,96
Stor-Stockholm 4,59 4,33 4,13 3,8 3,12 3,32 3,66 3,36 3,08 3,19 3,2 2,28 2,67
Stor-Göteborg 5,42 4,92 4,64 3,92 3,71 3,38 3,91 4,29 3,84 4,3 3,8 3,28 4,24
Stor-Malmö 6 5,61 5,59 5,26 4,38 4,22 4,69 4,78 4,82 4,62 4,62 4,54 5,33
Större ort 4,91 4,97 4,45 4,15 4 4,21 4,51 4,87 4,55 4,59 4,6 4,51 5,34
Mellanstor ort 5,09 5,34 4,94 4,89 4,86 4,35 4,7 4,91 5,02 5,28 5,3 4,67 5,89
Mindre ort 5,55 5,42 5,02 5,19 4,75 4,45 4,61 5,27 5,07 5,67 5,7 5,52 6,1