Tvist om bygglov ledde till falska orosanmälningar

Grannfejden utspelar sig i Gnesta.

Grannfejden utspelar sig i Gnesta. Foto: Google Maps

En grannfejd om ett bygglov i Gnesta slutade med falska anmälningar till socialtjänsten.

Grannar i Gnesta har en längre tid haft en konflikt som eskalerat allt mer. Det började med att en husägare sökte bygglov, och det uppstod sedan oenigheter kring detta. Husägaren spärrade då av vägen för de boende i området. Konflikten har slutligen lett till att anonyma anmälningar om vanvård av barn, där anmälaren skriver att den önskar att barnen omplaceras.

– Jag tycker det är så fruktansvärt om någon använder det här medlet att anmäla folk för att man har en konflikt med någon, säger Ingrid Jerneborg Glimne, ordförande i socialnämnden i Gnesta kommun, till Eskilstunakuriren.

Att man förstått att händelserna hänger ihop beror på att socialtjänsten under ett av samtalen med en anmälare fick veta att denna sökt bygglov. Därefter började man misstänka att det var samma person som gjort alla anmälningar, och att det egentligen rörde sig om en renodlad grannfejd.

– Om man använder det instrumentet med anmälningar så är det fruktansvärt att resurser går till inte verkliga faror, och där personen bakom anmälan är den verkliga faran. Det får bara inte hända och jag tycker det är så förfärligt. Och om man gör det tre gånger, den typen av missbruk av offentliga medel tycker jag är hemsk, säger Ingrid Jerneborg Glimne.

Tidningen har sökt tomtägaren som det berör, men den har inte varit villig att svara på frågor. Dess juridiska ombud säger sig inte känna till några falska anmälningar.