Byggahus.se
Hej
Vi har köpt ny bostad och i annonsen från mäklaren står att det är 2 fastigheter som ingår på en toalarea av 2690 kvm det ena fastigheten på 1600 dryg och det andra på resterande.
Själva bostadshuset ligger på det ena fastigheten (mark) och vi har sökt bygglov för en veranda.
Nu återkommer kommunen att de ser på bilder att det andra fastigheten har privatiseras i form av en husbilsparkering och tujahäck och att detta inte är tillåtet då det är en allmän platsmark....
Vi är helt chockade! ingen har nämn detta och tidigare ägare visade stolt den andra infarten för husbilsparkering och annat han fixat där.
Vi har skrivit till mäklaren och säljaren. Mäklaren säger att hen har ingte med detta att göra längre utan vi måste ta dte med säljaren och att vi "fick resterande mark på köpet".
Vi blev ännu mer fundersamma då vi fick det svaret..vaddå "fick".
Efter mycket sök på nätet så verkar det som att det går under namnet "rådighetsfel"...någon här som vet om det är så?
Det viktigaste nu är hur vi kan skriva ihop dessa fastigheter eller ändra detaljplanen...vart börjar man?
Självklart så startar vi en process så att säljaren får stå för kostnaderna men vi är nästan säker på att han själv inte har vetat om detta.
Kommunkontakten säger att om vi fortsätter att använda detta som det är så kommer inte han att säga något men problemet blir om han slutar och någon annan granskar elelr om vi vill bygga ett bastu och SPA eller plantera, vad som helst, så vi vill göra allting rätt för att vi vill kunna bygga eller ändra den mark vi ändå har betalt för eller få ersättning för att vi inte kan använda den som planerad. Tomten gör 40% av den totala ARea så det är en hel del pengar som ligger där och som kommunen INTE kommer att betala om de löser in den marken.

Tacksam för all kunskap ni kan dela med er.
 
 • Ledsen
 • Wow
 • Gilla
TickyNucker och 8 till
 • Laddar…
Det tråkiga svaret är tyvärr att man ska kolla upp såna saker innan köpet. Det finns ju en massa andra saker som påverkar möjligheten att bygga på en fastighet, så om man köper för att bygga måste man noggrant undersöka möjligheterna innan.

Sen beror det kanske på exakt vad säljaren har lovat att den extra fastigheten kan användas till.
 
Redigerat:
 • Gilla
Elsparv och 9 till
 • Laddar…
Du kan inte räkna med att hela fastigheten räknas som tomt när det är så stort, oavsett detaljplan. Jag tror inte att möjligheten att ändra detaljplanen är särskilt stora.
 
Första frågan är ju om du tänkt bygga på den fastigheten som nu är allmän platsmark. Eller om du sett det som en investering att ev. kunna sälja den som villatomt senare. Alltså om vi bortser från "detaljen" med allmän platsmark. Är dne stor nog för att få bebyggas enl. detaljplanen?

För om här finns en "saknad" byggrätt, så är ju den ekonomiska skadan ganska stor. Om marken ändå inte skulle gått att bygga på, så är värdet rätt lågt.

Det är tänkbart att en väg fram skulle kunna vara att få en detaljplaneändring för just den fastigheten. Det beror givetvis lite på vad syftet med den allmäna platsmarken är i detaljplanen. Om det är överspelat, borde det gå att få till en ändring, men det är dyrt.
 
 • Gilla
klaskarlsson och 2 till
 • Laddar…
Ger några snabba svar som du kan börja att fundera över åtminstone. Tyvärr ser det väl ut att bli rätt kämpigt för dig att lyckas i dina föresatser är jag rädd.
L Lichy68 skrev:
Efter mycket sök på nätet så verkar det som att det går under namnet "rådighetsfel"...någon här som vet om det är så?
Ja det rör sig om ett rådighetsfel. Problemet är bara att eftersom det rör sig om en allmän platsmark vilket regleras i detaljplan (eller andra äldre planer med liknande verkan) är det här något du som köper förväntas kolla upp. Detaljplaner är offentliga handlingar som finns tillgängliga på kommunens hemsida eller på kommunhuset. Som spekulant på en fastighet förväntas du kolla upp sånt här, i vart fall så länge säljaren inte gett dig några utfästelser som ger dig anledning att tro att området inte är planlagt, jämför med 4:18 och 4:19 JB. Det blir därför svårt att åberopa felet med stöd av 4:18 JB och lite beroende på hur erat köpeavtal är formulerat torde det också bli svårt att hävda att fastigheten avviker från vad som följer av avtalet, eftersom 2:a stycket i 4:19 JB stipulerar att fel som borde upptäckts av köpen vid en undersökning av fastigheten inte får åberopas.

L Lichy68 skrev:
Det viktigaste nu är hur vi kan skriva ihop dessa fastigheter eller ändra detaljplanen...vart börjar man?
Självklart så startar vi en process så att säljaren får stå för kostnaderna men vi är nästan säker på att han själv inte har vetat om detta.


Tacksam för all kunskap ni kan dela med er.
Ni kan inte "skriva ihop" fastigheterna. Genom fastighetsreglering (och i ovanligare fall sammanläggning) hade det i teorin gått att överföra den ena fastigheten till den andra. Problemet här är att ena fastigheten nyttjas för bostadsändamål och all fastighetsbildning måste överensstämma med gällande detaljplaner, se 3:2 FBL. Att lägga allmän platsmark (särskilt när kommunen påpekar att den privatiserats) till en bostadsfastighet kommer lantmäteriet (mest troligt) finna olämpligt och därmed kommer en reglering inte kunna genomföras med mindre än att detaljplanen ändras.

Att ändra en detaljplan är möjligt, du får inkomma med ett medborgarförslag. Men det kan ofta vara en segdragen process och om din kommun är snål kommer du få bekosta arbetet med att ta fram en ny detaljplan, även om den till slut inte antas av någon oförutsedd anledning.
 
Redigerat:
 • Gilla
klaskarlsson och 7 till
 • Laddar…
Men om planen var att slå ihop fastigheterna, så borde ni kollat i förväg om det finns hinder för det. Det är långt ifrån säkert att det skulle gått att göra även utan problemet med allmän platsmark.
 
 • Gilla
Appendix och 4 till
 • Laddar…
Jag är inte säker på att man måste kolla dp innan köp, man behöver inte kolla upp bygglov. Men dp är mycket enklare att kolla upp.
Men att slå ihop två fastigheter är en annan sak.
Innan du börjar processa kolla upp vad som gäller. (sen är det inte alls så säkert att man väljer att processa. Det är en process som kostar tid och energi. Vinsten är inte garanterad. Men en förlust blir dyr)
 
 • Gilla
AG A
 • Laddar…
Det bästa du kan göra är nog att erbjuda kommunen att köpa tomten.
 
 • Gilla
EllinorLag
 • Laddar…
Bananskalare Bananskalare skrev:
Jag är inte säker på att man måste kolla dp innan köp, man behöver inte kolla upp bygglov. Men dp är mycket enklare att kolla upp.
Men att slå ihop två fastigheter är en annan sak.
Innan du börjar processa kolla upp vad som gäller. (sen är det inte alls så säkert att man väljer att processa. Det är en process som kostar tid och energi. Vinsten är inte garanterad. Men en förlust blir dyr)
På vilket sätt menar du "måste"?
Man måste inte kolla vare sig bygglov, detaljplan, skick på byggnad eller liknande, men om man köper utan att ha gjort det kan man ju ha gjort sig en rejäl otjänst om man önskade göra något eller trodde sig veta något som sedan visar sig inte vara sant.
 
 • Gilla
Alfredo och 6 till
 • Laddar…
Det här låter konstigt. Allmän platsmark kan inte säljas och en tomt kan aldrig vara allmän platsmark. Googla och se finns en del skrivet om detta. Nu undrar jag vad ni har köpt? Eller om kommunen sagt fel?
 
 • Gilla
Festlund
 • Laddar…
S surfarn skrev:
Det här låter konstigt. Allmän platsmark kan inte säljas och en tomt kan aldrig vara allmän platsmark. Googla och se finns en del skrivet om detta. Nu undrar jag vad ni har köpt? Eller om kommunen sagt fel?
Varför skulle man inte kunna sälja en privat fastighet där delar eller hela är upptagen som platsmark i detaljplanen?
 
 • Gilla
YuGi och 5 till
 • Laddar…
Kommunen får inte sälja allmän platsmark (men det händer iallafall) och det kan också vara mark som aldrig lösts in av kommunen eller så kan det vara planlagt som allmän plats med enskilt huvudmannaskap.
 
 • Gilla
Appendix och 1 till
 • Laddar…
L Lichy68 skrev:
Det viktigaste nu är hur vi kan skriva ihop dessa fastigheter eller ändra detaljplanen...vart börjar man?
Det är inte säkert att det blir bättre av att slå ihop fastighterna. Ofta är det reglerat i detaljplanen hur många bostadshus man får ha per fastighet.
 
Claes Sörmland
S surfarn skrev:
Det här låter konstigt. Allmän platsmark kan inte säljas och en tomt kan aldrig vara allmän platsmark. Googla och se finns en del skrivet om detta. Nu undrar jag vad ni har köpt? Eller om kommunen sagt fel?
Det är inte så konstigt och inte så ovanligt. Kommunen har beslutat om att viss mark som råkar vara TS fastighet är allmän platsmark genom en detaljplan. TS har som ägare av marken rätt till pågående användning av marken trots att den nu har detaljplanerats som allmän plats (eller om man vill: den är allmän platsmark).

Först när kommunen löser in marken av TS så kan kommunen ställa platsen i ordning enligt ändamålet. Detta sker om det är kommunalt huvudmannskap för allmän plats i planen.

Om det istället är enskilt huvudmannaskap för allmän plats så är det TS som väljer om den ska ställas i ordning på något sätt. Eller så kan Lantmäteriet inrätta gemensamhetsanläggningar för att utföra och förvalta den allmänna platsmarken. Även då får TS som fastighetsägare ersättning för marken.
 
Redigerat:
 • Gilla
TickyNucker och 3 till
 • Laddar…
useless useless skrev:
Det tråkiga svaret är tyvärr att man ska kolla upp såna saker innan köpet. Det finns ju en massa andra saker som påverkar möjligheten att bygga på en fastighet, så om man köper för att bygga måste man noggrant undersöka möjligheterna innan.

Sen beror det kanske på exakt vad säljaren har lovat att den extra fastigheten kan användas till.
Nja. Självklart skall man kolla men det står ingenstans att fastigheten skulle vara belastat med något. Det vi har kollat har stämt så svårt att kolla på något jag inte ens visste fanns. Allmän plataners på privat mark… WTF
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.