Tomt

Underarbetet avgörande för bra gräsmatta

Var noga med underarbetet så kan du få en härligt grön, hållbar gräsmatta utanför huset. Klipp med en cylinderklippare och sträva inte efter en alltför grön färg. Det betyder mycket jobb och för mycket gödning.

Gustaf vill klippa gräset, precis som pappa.

Gustaf vill klippa gräset, precis som pappa. Foto: Marlén Eskilsson

Oavsett om du ska lägga gräs på rulle eller så frö är underarbetet detsamma.

– Grunden för en bra gräsmatta är en mineraljord med god förmåga att svälja vatten som du sedan lägger matjorden på. Lämpliga jordar finns beskrivna i AnläggningsAMA. De båda jordarna ska samverka och här kan du få hjälp av en landskapsingenjör eller av matjordslevarantören.

Det berättar Kent Fridell som är landskapsingenjör och gräsexpert på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Det gäller att se till att underlaget/mineraljorden inte är packningsskadat.

– Ser man att vatten blir stående mer än ett dygn efter regn, då behöver man luckra upp jorden till 30 – 40 cm djup med en grävmaskin, säger Kent Fridell.

Spade går bra om det är mindre ytor. All jordbearbetning ska ske när jorden är så torr att den reder sig.

Lite lutning på hela ytan är bra så att inget ytvatten blir stående. Naturligtvis ska lutningen vara från huset och gärna med 2-3 %.

När underlaget är klart är det dags att fylla på med 10 cm matjord. Grundgödsla med 0,6-1,0 Kg N/100m2. Jorden ska vara lätt packad innan sådd eller utrullning så att sättningar inte uppstår. En jämn fast botten får du genom vältning med galler- eller ringvält.

Gräs på rulle
För- och nackdelar med gräs på rulle:
+ Snabbare etablering
+ Bra på slänter och hindrar erosion
+ Rätt utförd ger det oftast bästa gräsmattan för amatören
– Kostar mycket, cirka 30 kronor per kvadratmeter. För motsvarande yta kostar frö mindre än fem kronor.
– Finns i några olika varianter, vill man ha något mer speciellt så är det frö som gäller

Vill du köpa gräs på rulle ska du helst kontakta en leverantör några veckor innan du vill ha leveransen. Rullarna är färskvara och du ska helst inte lagra dem ens över natten. Alltså krävs en avstämning med leverantören också någon dag innan du vill börja lägga.

Rulla ut mattan med förskjutna tvärskarvar. Både längd och tvärskarvar måste fyllas igen, det räcker inte med att hoppas på att de växer igen. Det måste finnas ett underlag för gräset att växa i.
När gräset är lagt ska man välta den sedan krävs en rejäl vattning som går igenom torven. Lyft gärna och kolla!
Nu ser gräsmattan klar ut och många gör misstaget att börja använda den direkt.

– Gräs på rulle kräver några veckors etablering innan man ska börja gå på den, säger Kent.

Frösådd
Bra fröblandningar innehåller enligt Kent Fridell rödsvingel och ängsgröe. Vill du ha en mer slittålig matta är det dessutom bra med engelskt rajgräs i blandningen och för en prydnadsgräsmatta passar rödven.

Att kasta ut gräsfrö för hand låter enkelt men det kan vara svårt att få jämn spridning och rätt mängd, cirka 2kg/100m2.

Ett råd är i stället att köpa en spridare på hjul som sedan också kan användas till kalk och gödning. Tillsammans med en klippare är det enda investeringen du behöver göra som gräsmatteägare. Spridaren rullar du i två riktningar vinkelrätt mot varandra för att få jämn spridning.

– Att mylla så att fröet får kontakt med jorden är bland det viktigaste att göra vid frösådd. Annars torkar fröet och blir bara fågelmat, säger Kent.

Enklast görs det med en galler- eller ringvält som rullas två gånger eller tryck med baksidan av en kratta om det är små ytor.
Sedan gäller det att hålla ytan fuktig genom lite vattning varje dag, ytan får inte torka ut då gräsfröna ska gro. Groningen går snabbast på hösten då jorden är varm. Om du inte vill lägga mycket tid på vattning ska du undvika att så under juni och fram till mitten av augusti.

När gräset vuxit 6-8 cm, det kan ta en månad, är det dags för första klippningen, ner till 4 cm. Då är också första gången som gräsmattan bör beträdas.

Underhåll
Klipp inte mer än en tredjedel på höjden varje gång. Klipper du ofta så låt klippet ligga kvar, det fungerar som gödsel. Samla upp enstaka gånger om det blir stora mängder klipp.
Cylinderklipparen är bästa varianten, handdriven för miljöns skull. Viktigt på alla klippare är vassa knivar.
Vattna bara vid behov, sällan men mycket varje gång.
Gödsla 2 gånger på våren och en gång på sensommaren om behov finns, inte mycket varje gång, max 0,3 kg kväve/gång. Läs på paketet, det är alltså mängden kväve som avgör hur mycket du behöver köpa.
Toppdressa för att jämna till, använd sand.
Kalka inte slentrianmässigt, bara om jorden har lågt ph-värde, under 5,5.
Mossa kan bero på flera saker som skugga eller näringsbrist. Ta bort skuggan eller prova att ge lite NPK. Men inget gräs trivs riktigt bra i skugga, satsa på annan yta eller plantering i stället. Tänk på att mossan växer vid lägre temperaturer, därför ser det ut som att man har mycket mossa på våren.
Vertikalskär om gräsmattan innehåller mycket dött material, tidigast i maj då gräset samlat kraft. Låt inte gammal mossa ligga kvar eller spridas, då etablerar den sig igen. Mindre ytor räcker att räfsas.
Inför vintern får inga lövhögar finnas kvar och undvik alltid att gå på en blöt gräsmatta som sviktar.

En gräsmatta ska vara ljusgrön och det är ingen fara med lite gult heller. Kent Fridell menar att ett varningstecken i stället är en mörkgrön matta. Det tyder på övergödning och gör att man måste klippa onödigt mycket och det finns risk för svampskador. Det gräset kommer inte heller in i vintervilan på ett bra sätt.

Läs mer:

Planera nya trädgården