Göran Persson strider för sin flytbrygga

Vår medlem Ullbergs flytbrygga.

Vår medlem Ullbergs flytbrygga. Foto: Ullberg

Paret Persson/Steen har fått vite för sin flytbrygga, men överklagar beslutet till domstol.

Göran Persson och Anitra Steen har återigen hamnat i blåsväder gällande sin tomt. Den här gången tvistar de med länsstyrelsen om en flytbrygga. Länsstyrelsen menar att bryggan utgör ett brott mot strandskyddet, medan tomtägarna menar att den är nödvändig för deras fiskenäring.

Länsstyrelsen anser dock inte att det finns någon fiskenäring. Efter att ha besökt platsen i juli förra året konstaterade man att bryggan främst används för privata ändamål, och att den samtidigt begränsar allmänhetens möjlighet att vistas i området. Eftersom sjön dessutom ingår i ett Natura 2000-område anses det extra viktigt att undvika onödiga anläggningar som riskerar påverka livsvillkoren för djur och växter i sjön.

Antitra Steen och Göran Persson
Anitra och Göran.

I april i år trappades situationen upp. Länsstyrelsen valde då att utfärda ett vite mot paret. Om bryggan inte är borta före 31 oktober måste de betala 50 000 kronor.

Nu har paret dock överklagat till mark- och miljödomstolen. Det återstår att se vem som får rätt i slutändan.

Göran Persson och Anitra Steen har tidigare även varit i en arrendetvist som lett till grannfejd och tvist rörande misstänkt hemfridsbrott.

Läs mer

Före detta statsministern i grannfejd
Göran Persson förlikas med byggfirman

Källa: Aftonbladet