Göran Persson förlikas med byggfirman

Göran Persson och hans gård.

Göran Persson och hans gård.

Idag gick den förre statsministern Göran Persson med på en förlikning med byggfirman som stämt honom på 500 000 kr för uteblivna betalningar – 275 000 kr gick han med på att betala.

Idag förhandlade Göran Perssons advokat i Nyköpings Tingsrätt med byggfirman som stämt honom på 500 000 kr. Närmare 1,4 miljoner kronor har Persson betalat för byggnadsarbeten som utförts på hans gård, men de sista 500 000 kronorna höll han inne med motiveringen att byggfirman Erik Sjögrens Byggnads AB hade jobbat färre timmar än de fakturerat för.

Enligt uppgifter som presenteras i Aftonbladet idag hade Göran Perssons hustru Anitra Steen utfört tidsstudier som visade att byggfirman hade arbetat 1070 arbetstimmar, medan Erik Sjögren hade fakturerat för 1792 arbetstimmar. Vid förlikningen vid Nyköpings tingsrätt idag kom parterna överens om att Göran Persson ska betala 275 000 kr till Erik Sjögrens Byggnads AB.

Först hade firman lämnat ett bud på fast pris om 1 950 000 kr. Detta accepterade inte Göran Persson, som istället valde att köpa tjänsten på löpande räkning istället.