Dränering

Fuktskador efter skogsavverkning

Kommunen skyller på dräneringen när elva hus fått fuktskador efter att de avverkat skog i en sluttning.

Husägare i Tullinge har fått stora problem med vattenskador efter att Botkyrka kommun avverkat träd i närområdet. Husägarna hade tidigare godkänt att en del träd fick tas bort men menar att kommunen tog fler än vad som var sagt. Sju av elva hus uppges nu ha fuktskador på grund av det ökade vattenflödet.

Chefen på samhällsbyggnadsförvaltningen, Magnus Andersson, säger dock till Mitti.se att även om det nu är mer vatten som dräneringen runt husen ska klara av att hantera så har de undersökt saken tillsammans med kommunens försäkringsbolag och kommit fram till att det är andra faktorer som ligger bakom skadorna på husen. Som exempel på en sådan orsaksfaktor nämner han att dräneringen kan vara gammal. 

De boende säger å andra sidan att de varit i kontakt med en markentreprenör som säger att det inte ens är säkert att en modern dränering klarar av den mängden vatten som numera rinner från sluttningen och ner mot husen, att något även måste göras åt själva flödet.

– Vi förstår deras desperation och vi kan erbjuda oss att göra en geoteknisk undersökning. Men jag har svårt att se att den skulle förändra skuldfrågan, säger Magnus Andersson till Mitti.se.