Testade snörasskydd av termoplast uppvisade brister

Swerea KIMAB har på uppdrag av Villaägarnas riksförbund undersökt sprödheten och den gula missfärgningen hos snörasskydd i materialet polykarbonat som varit i drift i sju år.

Swerea KIMAB har på uppdrag av Villaägarnas riksförbund undersökt sprödheten och den gula missfärgningen hos snörasskydd i materialet polykarbonat som varit i drift i sju år. Foto: Villaägarnas riksförbund.

Utredare ser över havererade snörasskydd av termoplast för att se hur de kan förbättras.

Efter att ha fått in rapporter om snörasskydd av modellen Kulo som inte klarat av snöras valde Villaägarnas riksförbund att testa skydden. Testet visade att snörasskydd av termoplast har vissa brister som gör att de riskerar att bli spröda. Dock har väldigt få skydd testats vilket gör att resultatet av undersökningen inte är tillförlitligt för en större grupp - vilket är viktigt att ha i åtanke när man läser.

- Av de skydd som erhölls hade ett gått sönder och ett var fortfarande helt och det går inte att veta om dessa skydd är representativa för alla snörasskydd av denna modell, skriver man i rapporten.

Utredarna konstaterar att bägge snörasskydden visade tecken på att ha missfärgats och fått mikrosprickor på grund av UV-exponering. Detta kombinerat med ett hårt slag, exempelvis från tung snö, kan resultera i skadat snörasskydd såsom skett i det ena fallet.

- UV-ljus kan bryta ner polymerkedjorna i det yttersta skiktet hos skydden och då resultera i att små mikrosprickor uppstår. De mekaniska egenskaperna hos detaljen kan bli reducerade då sprickorna med tiden kan utvecklas till större sprickor. UV-stabilisering av dessa material är därför av yttersta vikt för att förhindra denna typ av nedbrytning och reducering av mekaniska egenskaper.

Utredarna säger som sagt att det inte är säkert att resultatet stämmer in på alla Kulo snörasskydd, men att det finns flera saker som skulle kunna förbättra hållfastheten hos produkten. Blått pigment kan exempelvis tillsättas för att reducera missfärgningen. För att förbättra materialets UV-skydd kan man använda en bättre UV-stabilisator. Vidare kan geometrin på skydden förbättras genom att stötta upp delen av skyddet som sticker upp vinkelrätt från taket. Slutligen skriver man även att de skulle kunna göras tjockare för att öka den mekaniska hållfastheten.