Altan

Så konstruerade han en enorm altan åt sin dotter

Göran konstruerade en jättealtan åt sin dotter och hennes familj. Här berättar han om det och hur han projekterade och ledde bygget av den jättelika altanen vid havet.

Stomme till jättealtan

Foto alla bilder: Medlemmen Sharky58

Du som håller lite koll i altandelen i vårt forum har säkerligen inte missat Sharky58:s jättelika altanbygge, eller Göran som han egentligen heter. Bygget var den första altan som Göran gav sig på att konstruera, och den var inte ens för eget bruk.

– Min dotter och svärson byggde hus och hade i samband med detta en landskapsfirma på plats som ritade upp ett förslag på hur man kunde göra med tomten - både altan, plantering av blommor, häckar och sådana saker. Den skissen utgick min dotter och svärson från. Men så tänkte de mer eller mindre gå direkt från skiss till offert. Då sade jag stopp, det kommer inte att flyga. De hade ingen erfarenhet av att få ihop ett sådant projekt över huvud taget, säger han.

Altan under uppbyggnad

Göran är ingenjör inom elektromekanik och el, och har bland annat konstruerat delar till kärnkraftverk och helikoptrar. Eftersom han har över 30 års erfarenhet av att vara med i mycket stora projekt räds han inte den här typen av utmaningar. Så även om han inte jobbar som snickare, så har han bra koll på att få ihop stora arbeten.

CAD-ritning

Han tog därför skissen som dottern hade fått och gjorde en CAD-ritning, den första av flera.

Börjar det bli högt, komplicerat och dyrt har man inte samma möjlighet att göra om saker billigt

– Börjar det bli högt, komplicerat och dyrt har man inte samma möjlighet att göra om saker billigt, då måste man vara fullständig i sina konstruktionsidéer innan man sätter igång. Bygger man enkelt blir det ingen stor iterativ process, då kan man i princip sätta upp några käppar i trädgården. Men det här altanbygget var omfattande, säger Göran.

Totalt uppskattar Göran att han lagt ner runt 50 timmar enbart på ritningar. Dessa ger förstås även upphov till långa materiallistor.

– Materiallistorna är beställningsunderlag så man måste tänka hela processen där. Har man hantverkare som har tre veckor på sig gäller det att man har materialet på plats.

Stolpar till stommen

Ritningen ger en bra första överblick

Efter att ha satt ihop den första ritningen insåg Göran att det fanns problem med storleken på altanen. En så stor altan som familjen ville ha innebar att sikten ut över vattnet skulle begränsas, och att altanen skulle hamna väldigt högt över marken. Göran föreslog därför att de skulle minska djupet på den. Dottern med familj oroade sig då först över att altanen inte skulle bli stor nog.

Eftersom det är svårt att visualisera hur det man ser på en ritning kommer att se ut i verkligheten valde Göran att åka hem till dottern och sätta ut stolpar så att de på plats kunde få en bild av altanens storlek. Utifrån detta underlag kunde de diskutera fram en rimlig storlek, och i slutändan blev altanen lite mindre än tänkt men fortfarande ett riktigt stort bygge på drygt 120 kvadratmeter. På högsta punkten är den hela 3 meter över marken.

Golvreglar

– En så hög och stor altan kräver god kunskap om hållfasthet, vindfång och liknande. När det börjar bli stora, dyrbara projekt där det dessutom kan vara farligt att göra fel så måste man ha torrt på fötterna. De har dessutom småbarn som tar mycket fokus och tid, säger Göran som förklarar att detta var orsaken till att han kände att det var bra om det var han som stod för projektledning och ritningar även om dottern med familj såklart var de som hade sista ordet.

När han konstruerade var han noga med att ta höjd för att material åldras.

– Jag ville ha trygga marginaler. Virke utomhus har en viss hållfasthet när man sätter dit det, sedan chanserar det över tid, speciellt i närheten av kustklimat såsom här. Så då vill man ha hängslen och livrem när det är en så här stor altan så pass högt upp ovan mark.

Mässingsskruv

Hela altanen är således väldimensionerad både i materialval och storlek. Exempelvis valde man limträ för stolparna eftersom detta är stabilt och inte vrider sig. Göran hittade en firma i Norrland som säljer limträstolpar med hål i mitten, så att man kan göra osynlig kabeldragning. Valet föll på dessa, och på ett glasräcke som löper runtom själva altanen.

Hela trallen är skruvad på traditionellt vis ovanifrån, med rostfria A4-skruv. Göran övervägde en modern lösning med dold trallskruv från sidan, men valde bort den på grund av att han var osäker på hur smidigt underhållet skulle bli framgent.

Lagd trall

Till syvende och sist är både verktyg och metoder desamma som vid ett vanligt altanbygge, med skillnaden att man här har gått upp i dimension på materialet och förstås förstärkt med strävor där det behövts.

Materialet för altan och pergola kostade cirka 210 000 kronor totalt.

Materialet för altan och pergola kostade cirka 210 000 kronor totalt.

Glas: 25 000 
Altanstolpar: 16 000 
Belysning/el: 20 000 
Trall: 55 000 
Regelvirke: 35 000
Mtrl diverse: 50 000 
Färg: 10 000

Altan under uppbyggnad

Bra samarbete i forumet

Även om Göran haft stor påverkan på hur altanen ser ut, har förstås dottern och svärsonen som sagt haft sista ordet. För att kunna argumentera för olika lösningar och ge familjen en bra grund att stå på när de fattar beslut, har Göran modellbyggt flera av delarna i altanbygget, så även när det kommer till pergolan. Han byggde exempelvis pergolans altanräcke i skala 1:3 hemma och gav dem detta i julklapp.

Vitt räcke

– Jag tog en helg och byggde ett räcke till pergolan, målade det vitt och snyggt och så fick de det som julklapp så de kunde ha och titta på tills bygget startade.

Han modellbyggde även andra delar, exempelvis belysningen i stolparna så att de skulle se vilken höjd lamporna hamnade på, hur ljuset spred sig från den höjden och hur hela lösningen skulle te sig.

Göran gillar att sortera bort okända faktorer. Dessutom tycker han att det är lättare att få acceptans från sina uppdragsgivare om man gör fysiska modeller.

Pergola

Eftersom vi har fått följa bygget i forumet, har många kunniga forumdeltagare också fått ge tips och råd. Göran vill särskilt nämna medlemmen justusandersson, en arkitekt som hjälpt till mycket med de visuella bitarna och så även när det kommer till hållfasthetsberäkningar och liknande.

– Han har den dubbla bakgrunden av att vara både arkitekt och utbildad byggnadsingenjör, så han täckte allting jag behövde fråga om. Så att jag exempelvis inte var ute och cyklade rent designmässigt och för att kontrollräkna mina hållfasthetsberäkningar.

Stolpe

De har bollat fram och tillbaka, precis som Göran har bollat med sin dotter och hennes familj. Till slut landade man exempelvis i att altanen skulle använda samma slags panelbrädor som man hade på huset och med knutbrädor i samma stil. Stolparna på altanen är försänkta i frisen, istället för i trallen, för att skapa en enhetlig och sammanhållen stil.

Bygget tar fart

Göran beräknar att arbetet med altanen tog ungefär sju veckor i arbetstid, men förklarar att det rent praktiskt tog längre tid eftersom det är helger och ledig tid däremellan. Han började att rita på altanen under vintern, bygget satte igång i slutet av april och allt stod klart strax före midsommar. 

De tog hjälp av hantverkare de första tre veckorna. Dessa fick göra de tyngre jobben, såsom att gjuta plintar och bygga ramverk.

– De hjälpte till med det som var tungt. Totalt var det åtta ton virke och mycket tyngd låg i ramverket, sedan förstås även i trallen som är av tjock och rejäl obehandlad kärnfuru.

Men även om de tog hjälp av hantverkare så var Göran på plats varje dag för att leda arbetet. Vissa delar krävde perfekt passform, såsom glasräcket som skulle passa in på millimetern med balkongernas stolpar. Då gäller det att ha tungan rätt i mun.

Altan

Du som projektleder har ju den övergripande kollen och vet vad man inte kan tumma på

– Har man mycket idéer både i konstruktion och design, då måste man vara där och leda arbetet dagligen för det kommer frågor hela tiden. Vill man driva igenom idéerna måste man vara där och förhandla så att man kan modifiera saker på plats och behålla idéer i konstruktion och design. Hantverkarna stöter på situationer som måste lösas för att arbetet ska fortskrida, och du som projektleder har ju den övergripande kollen och vet vad man inte kan tumma på, säger Göran.

Ska du genomföra ett större, mer komplext bygge är detta något han rekommenderar starkt, att själv vara involverad och på plats. Vidare ska man inte vara rädd för att fråga om råd hos andra kunniga människor.

Färdig altan

Både dottern och svärsonen är mycket nöjda med både resultatet och processen.

– De har fått följa allt från ritningar och offerter till färdig altan. De har varit på plats och sett hela processen, men även varit med och exempelvis målat alla brädor. På så vis har de fått förståelse för varför man gör på ett visst sätt och hur man tänker när man konstruerar. Jag tror att de har tyckt att det varit både roligt och lärorikt, säger Göran.

Läs mer

Min första altan (en liten projekttråd)