Svartbyggt garage godkänns om taket sänks

Jönköping.

Jönköping. Foto: Google Maps.

En långvarig tvist om ett garage kan ha nått sitt slut, om inte grannarna överklagar.

När man bygger utan bygglov finns det en möjlighet för byggnadsnämnden att utfärda bygglov i efterhand om man inte anser att bygget strider mot detaljplanen. En husägare i Jönköping har slagits för att få sitt garagebygge godkänt i efterhand.

Personen fick först nej av byggnadsnämnden, men efter en vända i länsstyrelsen har byggnadsnämnden nu beslutat sig för att utfärda bygglov under förutsättning att husägaren sänker taket med 20 centimeter.

Det har tagit lång tid att besluta kring ärendet på grund av att det stod ett garage på platsen innan. Ingen vet dock exakt hur stort det garaget var. Husägaren rev det gamla garaget och byggde ett nytt på platsen, som man anser är större än det gamla men man vet alltså inte med säkerhet hur stor skillnaden är.

– Den sökande påstår själv att garaget, med en sänkning med 20 centimeter, blir lika stort som det ursprungliga garaget var. Enligt satellitbilderna kan det ha varit något högre, men det är svårt att bevisa och det handlar inte om så stor skillnad så vi bedömer det ändå som en rimlig höjd. Grannarna kommer troligen att anse att garaget är för högt och vi räknar därför med ett överklagande av beslutet, säger Anders Samuelsson, ordförande i byggnadsnämnden i Jönköping.

Husägaren får även en sanktionsavgift på 31 000 kronor eftersom han byggt utan bygglov.

Källa: Jnytt.se