Fick avslag på bygglov för att man redan rivit

En bygglovsansökan för ett garage i Halland har lett till en rörig process som nu hamnar hos länsstyrelsen.

En familj i Halland har fått avslag på sitt bygglov för ett nytt garage, men formuleringarna samt kommunikationen är minst sagt rörig. Enligt avslaget får man inte bygga så nära grannen, men om det gamla garaget hade stått kvar så skulle man fått godkänt eftersom det då hade varit fråga om en om-/tillbyggnad. Det nya garaget ligger nämligen på samma plats som det gamla, men byggs ihop med huset.

Följande går att läsa i avslaget: ”Om det aktuella garaget hade funnits på platsen och ansökan avsåg om- och tillbyggnad på så vis som nu föreslås hade ansökan sannolikt kunnat beviljas.”

Även entrén fick de kommentar på i bygglovsavslaget. Handläggaren menade att den borde ha placerats på andra sidan huset.

– Andra sidan? Då får vi dra en väg tvärs igenom trädgården, riva uteplatsen och sen ha entrédörren rakt in köket.

Familjen ifråga har en handikappad dotter och menar att de behöver garaget för att ha någonstans att parkera permobilen, och ombyggnaden gjorde de även för att de skulle få en handikappanpassad entré.

När tidningen Norra Halland kontaktar byggnadsnämnden känns man inte vid formuleringen om att familjen skulle fått godkänt om det gamla garaget funnits kvar. Istället lutar man sig mot att garaget ligger för nära grannen. Man känner inte till att andra grannar fått bygglov för samma placering och storlek på garage - den senaste 2014. 

Familjen rev garaget efter att de fått rivningslov, men före att de ansökt om bygglov, på grund av att de behövde dränera i samma veva och garaget var ivägen för den processen. Grannar i området har gjort samma sak och då fått bygglov.

Men att andra fått bygglov för större avvikelser mot detaljplan är förstås ingen garanti för att man själv ska få det. Familjen har dock överklagat och menar att det som står i bygglovsavslaget och det som kommunen sedan hävdar till tidningen Norra Halland är vitt skilda argument. Vidare anser man att det är underligt att de skulle ha fått godkänt om garaget inte hade rivits. Nu är det upp till länsstyrelsen att pröva vem som har rätt.