Streamingtjänsterna vi tycker bäst (och sämst) om

SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett anses 75 utgöra en stark relation till kunden, medan under 60 innebär att man har svårt att få kunder att stanna kvar.

SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett anses 75 utgöra en stark relation till kunden, medan under 60 innebär att man har svårt att få kunder att stanna kvar. Grafik: Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Vilka streamingtjänster tycker vi bäst om, och vilka ser vi förbättringsmöjligheter hos?

Netflix hamnar i toppen när hushållen får gradera streamingtjänster efter hur nöjda de är med dem, detta visar en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex genomfört. Netflix hamnar strax över kundnöjdhetssnittet för branschen, medan övriga namngivna tjänster hamnar under detta.

Dock är det flera ej namngivna - en övrigt-kategori - som egentligen anses bättre än Netflix. Där ingår exempelvis Amazon Prime och Disney+.

Bland de som hamnar under branschsnittet hittar vi Cmore i botten, och Viaplay strax ovanför. Dplay och HBO ligger också strax under snittet.

– Utmaningen är inte kundnöjdheten utan snarare lojaliteten. Många använder flera parallella tjänster och användandet har ökat under året, sannolikt som ett resultat av den restriktioner som pandemin lett till. Det är också enkelt att bli kund och också i många fall enkelt att avsluta, därför blir frågor som att premiera och få kunderna att känna sig värdesatta kritiska. Här är branschen riktigt dålig, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.