Ekonomi

Bankerna som flest är nöjda (och missnöjda) med

Kundnöjdheten när det kommer till bolån ökar något.

Trots att bankbranschen haft ganska negativa skriverier det senaste året har kundnöjdheten ökat. Svenskt Kvalitetsindex jämför årligen kundnöjdhet, samt vilka banker som har nöjdast kunder när det kommer till bolån. I år toppar SBAB den listan. På botten hittar vi Nordea.

– I den här studien, som mer tar sikte på finansiella tjänster än den generella bankrelationen, har förtroendet för både branschsegmentet och den egna aktören ökat, kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex. Men trots ökningen ligger förtroendenivån för branschen fortsatt lågt men högt för det egna bolaget. En möjlig anledning kan vara att många är födda in i sin generella bankrelation, men för sitt lån och sparande har man gjort ett aktivt val.

Svenskt Kvalitetsindex använder sig av ett index för att mäta. SBAB hamnar på 76,3 medan Nordea har 61,4. Branschens genomsnitt är 69,3.

Topp 5

  • SBAB
  • Länsförsäkringar Bank
  • Gruppen övriga
  • Skandia
  • Icabanken

Botten 3

  • Nordea
  • Swedbank
  • Danske Bank

De tre i botten är också de enda tre som ligger under branschens genomsnitt i kundnöjdhet.