Många i kläm när solcellsstödet blev grönt avdrag

Ett attefallshus med solceller på taket.

Ett attefallshus med solceller på taket. Foto: Baseco

Tidning rapporterar om tusentals som kan bli utan solcellsstöd i övergången.

De som inte hann få solcellsstöd för sin installation i fjol och därmed fortfarande står kvar i kön blir av med stödet. Istället hänvisas de till att nyttja ROT-avdraget, något som tidningen Norrahalland.se rapporterar innebär problem för en lång rad husägare. Bara i Halland handlar det om 640 personer som blir av med stödet.

Problemet uppstår eftersom inte alla dessa har ROT-avdrag kvar att nyttja, och att en del av dem gjort installationen själv och därmed inte är berättigade om de istället väljer ROT.

– Det är inget svårt att montera solceller, så det gjorde jag själv. Men därmed kan jag inte få ROT-avdrag, och nu får jag alltså inte heller något solcellsbidrag. Jag hade ansökt om 98 000 kronor, säger Jan Mannheimer, en husägare i Onsala, till tidningen.

Det finns inga övergångspengar för dessa personer. Vidare kan de inte nyttja det gröna stödet eftersom arbetet utfördes förra året och därmed ska gå på det årets skatt.

Totalt sett handlar det om tusentals människor som kommer i kläm på grund av den rådande situationen, och det blir alltså extra klurigt om dessa redan har nyttjat sitt ROT-avdrag eller gjort installationen själv. Då står de helt enkelt utan stöd.

– Energimyndigheten och Länsstyrelserna har varit tydliga med att det inte är säkert att man får sin ansökan beviljad givet att medlen varit begränsade och att man som sökande därför tar en ekonomisk risk om man uppför en anläggning innan ansökan är beviljad, säger Alexander Meijer, departementssekreterare på Infrastrukturdepartementet, till tidningen.

De som får pengar, om än en begränsad summa, är kommuner och företag. Där har regeringen satt in övergångspengar som ska kunna nyttjas men de får inte helt stöd utan endast 10 procent - detta för att pengarna ska kunna räcka till fler än några få.