Sliten sjökabel riskerar göra ö strömlös

Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet arbetar på en lösning som uppfyller alla värden.

Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet arbetar på en lösning som uppfyller alla värden. Skärmdump: SVT

Ö riskerar bli strömlös, kulturhistoriska värden står mot sliten kabel.

Sveriges sydostligaste ögrupp, Utklippan, riskerar att stå strömlösa. Det har redan hänt en gång i våras, då hade de ett två månader långt avbrott. Sjökabeln från fastlandet är nämligen så sliten att den riskerar att sluta fungera.

Som en lösning vill Statens Fastighetsverk installera solceller så att ön blir självförsörjande, delvis även för att de ombetts från regeringshåll att fokusera mer på solceller.

Men Riksantikvarieämbetet säger nej till förslaget. De menar på att solcellernas föreslagna placering inverkar negativt på kulturhistoriska värden. Man säger dock inte helt nej, utan skissar på alternativa lösningar tillsammans.

– Vi hoppas kunna hitta en placering av solcellerna som både kan gynna och samtidigt inte störa de kulturhistoriska värdena. Helst hade vi velat påbörja arbetet i slutet av året eller tidigt nästa år, säger Maria Nordh, fastighetschef på Statens Fastighetsverk.

Man förstår att det är byggnadsminnen och att solcellerna kan påverka negativt, men vill finna en lösning så fort som möjligt eftersom ön annars riskerar att bli permanent strömlös.