Fängelse för fd fastighetschef som tog byggmutor

Flera års fängelse för chef vid Statens fastighetsverk som låtit ta emot byggjobb som muta.

Statens fastighetsverks huvudkontor i Stockholm.

Statens fastighetsverks huvudkontor i Stockholm. Foto: Google

En före detta fastighetschef vid Statens fastighetsverk döms till fyra års fängelse efter att denna låtit byggföretag bygga gratis på hans privata fastigheter som en form av muta. Mannen uppges även ha betalat så kallade luftfakturor via sitt eget bolag.

Mannen döms för grovt tagande av muta. Totalt handlar det om ett värde runt 7,6 miljoner kronor. Han döms även för grov trolöshet mot huvudman, vilken alltså är Statens fastighetsverk, samt för grovt bokföringsbrott.

Även de tre byggentreprenörerna döms, men då istället för grovt givande av muta samt två av dem för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Två får fängelse, och den tredje till villkorlig dom och böter.

– Den före detta fastighetschefen och de tre entreprenörerna döms för omfattande och syste­matisk korruptionsbrottslighet som riskerat att allvarligt skada förtroendet för Statens fastighets­verk. Brotten har avsett höga belopp och den före detta chefen har under flera år missbrukat sin ledande position. Straffvärdet är därför så högt att tre av dem döms till fängelse, säger rådmannen Erland Koch i en kommentar.