Slarviga mäklare utreds på nytt

Mäklare slarvar ibland med penningtvättkontrollerna och Fastighetsmäklarinspektionen vill se bättre rutiner framöver.

Ett tiotal mäklare har tidigare fått kritik från Fastighetsmäklarinspektionen för att de slarvar med penningtvättkontrollerna. Nu ska de granskas på nytt. Hittills har hälften av dem kontrollerats och tagits beslut om, och alla fyra har fått nya anmärkningar. 

- Fastighetsmäklarinspektionen beslutade den 15 januari 2020 att göra en uppföljning av inspektionens tidigare tematiska tillsyn avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att tydliggöra vad som krävs av fastighetsmäklarna för att följa penningtvättslagstiftningen och god fastighetsmäklarsed, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Exempel på brister som FMI hittade:
• Inte kontrollerat om det förekommit en verklig huvudman.
• Inte vidtagit särskilda åtgärder för kundkännedom när affären skedde på distans.
• Missat att ange datum, eller angett felaktiga datum, för utförda kontroller.
• Inte gjort någon bedömning av om köparens familjemedlem eller kända medarbetare utgjort en person i politisk utsatt ställning.
• Dokumenterad riskbedömning samt interna rutiner och riktlinjer saknades.

Tanken med denna uppföljning är inte bara att kontrollera mäklarna. Man vill ta fram underlag som kan fungera som praxis framöver, samt skapa påtryckning på mäklarföretagen att se över sina IT-system och egenkontroller.

De fyra mäklarna har nu fått en varning av Fastighetsmäklarinspektionen.