Mäklare varnas för tilltag som skedde innan han fick mäklarlicens

Mäklaren dömdes även för grovt tullbrott efter att ha fört in 1025 kilogram vattenpipstobak.

Mäklaren dömdes även för grovt tullbrott efter att ha fört in 1025 kilogram vattenpipstobak. Foto: Tullverket

Mäklare får en varning av Mäklarinspektionen efter att ha blivit dömd för grovt tullbrott, men innan han blev mäklare.

En mäklare har fått en varning av Mäklarinspektionen efter ett mäklarföretag utfört en internundersökning och observerat ett flertal problematiska felaktigheter. I anmälan har det uppgetts att mäklaren ska ha uppmanat köparna att betala ut 40 000 kronor till honom personligen efter att affären avslutats. Anledningen till uppmaningen var för att säljarna ville ha ytterligare en betalning då de inte var nöjda med köpeskillingen. Betalningen gjordes i kontanter men nådde aldrig säljarna. Köparna fick tillbaka sina pengar när kontoret fått vetskap om transaktionen med premissen att hålla tyst om händelsen.

Samma mäklare dömdes även för grovt tullbrott i oktober 2017 efter att ha fört in 1025 kilogram vattenpipstobak utan anmälan, vilket motsvarar sammanlagt 2 526 079 kronor i tullavgifter och skatter. Straffet för brottet blev fängelse i ett år och tre månader.

Mäklaren förnekar anklagelserna om den dolda betalningen från köparna och säger att händelsen aldrig har ägt rum. Angående tullbrottsdomen menar han på att det inte är något som skulle påverka hans arbete och att han blivit informerad av fastighetsinspektionen att det har gått tillräckligt lång tid efter brottet att han kan betraktas som redbar och lämplig.

Det finns många aspekter som påverkat Fastighetsmäklarinspektionens beslut vid anmälan. Bland annat talar tidsaspekten för en mildare riktning, då brott endast begåtts en gång och det var innan han registrerades som fastighetsmäklare. Dock bedömdes brottet som grovt, motsvarade ett högt belopp och är att värdera lika högt som ekonomisk brottslighet. Fastighetsmäklarinspektionen gjorde en slutgiltig dom att ge en varning då avregistrering ansågs vara en för strikt åtgärd.