Ska ersättas för rostskadad bod

Karlshamn.

Karlshamn. Foto: Google Maps.

En husägare i Karlshamn bör få en ny redskapsbod eftersom den gamla rostade innan garantin gick ut, menar Allmänna Reklamationsnämnden.

En husägare i Karlshamn har under en längre tid haft en tvist med en återförsäljare rörande en redskapsbod som husägaren köpt från företaget. Redskapsboden såldes med tio års rostskyddsgaranti, men började rosta redan efter fem år. Enligt återförsäljaren gäller rostskyddsgarantin endast genomrostning, men den åsikten delar inte husägaren.

- Företaget använder sig av vilseledande marknadsföring då företaget påstår att boden har ”10-års rostskyddsgaranti” utan att ange att det endast omfattar genomrostning. De rostangripna ytorna är en följd av bristande rostskyddsbehandling och inte en följd av väder och vind, snarare tvärt om, skriver husägaren som vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få hjälp.

Återförsäljaren har kontaktat tillverkaren av boden som efter att ha granskat bilderna på denna kommer fram till att skadorna inte omfattas av rostskyddsgarantin.

Som svar på anmälan till ARN skriver sedan återförsäljaren är att den geografiska placeringen av redskapsboden gör att den rostar fortare.

- NN får leva med rosten eftersom boden dessutom är placerad i en kommun vid Östersjön. De aktuella bodarna har ett ganska ”gott” rostskydd vid normal luftmiljö. Företaget beklagar och kan tänka sig att erbjuda NN nya delar till inköpspris från tillverkaren, dvs kostnadsneutralt och till lägsta möjliga kostnad, detta skriver Covertstore som är det företag som blivit anmälda.

Men Allmänna Reklamationsnämnden godtar inte vare sig tillverkarens förklaring eller Covertstores erbjudande. De skriver att den 10-åriga garantin inte innehåller några begränsningar till viss typ av rost, det skulle i så fall ha framkommit i handlingarna men det gör det alltså inte. Det står istället att garantin gäller för rostangrepp. Således är företaget bundet till garantiåtagandet.

ARN:s beslut blir att rekommendera företaget att leverera en ny bod utan kostnad för kunden alternativt avhjälpa felen.