Renovera

Ska bli lättare att sätta sin egen touch på lägenheten

Förslag lagt om större valfrihet för hyresgäster i utformningen av bostaden.

Ska bli lättare att sätta sin egen touch på lägenheten

Foto: Fastighetsbyrån.

Regeringen vill göra det enklare för hyresgäster att skapa en mer personlig känsla i sin lägenhet genom så kallade tillval. Propositionen som lagts handlar om en ny form av avtal mellan hyresgäst och hyresvärd som behandlar lägenhetens standard. Man ska kunna betala för att få bättre standard, exempelvis ett lyxigare kök.

Förslaget fokuserar på en överenskommen ersättning för att höja eller sänka standarden i lägenheten. Efter tio år ska denna ersättning fungera på samma sätt som hyran för lägenheten i övrigt, exempelvis ingå i hyresnämndens prövning för vad som är skälig hyra för lägenheten.

- En ökad valfrihet för hyresgästerna förutsätter att reglerna är utformade så att hyresvärdar har ett intresse av att prioritera arbetet med att erbjuda tillval och frånval som ett led i förvaltningen av hyreshus. Så kan inte sägas vara fallet i dag. För att nå dit bör parterna få en större avtalsfrihet i fråga om ersättningen vid tillval och frånval. Utgångspunkten bör vara att den ersättning som parterna kommer överens om ska vara bindande för båda parter. Det ger god förutsebarhet och utrymme för individuell variation, skriver man i propositionen.

Målsättningen är att de nya reglerna börjar gälla redan i oktober i år.