Sålde fönster som inte är godkända

Husägaren ifråga bor i Stockholm.

Husägaren ifråga bor i Stockholm. Foto: Google Maps

Ett företag får bakläxa av ARN efter att ha levererat fönsterdörrar med felaktig glastyp.

En husägare i Stockholm har valt att anmäla företaget Sparfönster till Allmänna Reklamationsnämnden efter att denna köpt helglasade dubbla fönsterdörrar som levererades med glas som inte är godkänt sett till dörrens storlek.

Enligt företaget informerar de sina kunder om vilka glastyper som är godkända i vilka konstruktioner, och har som goodwill erbjudit husägaren nytt glas. Men husägaren själv säger att informationen på hemsidan är svår att hitta och inte ligger i samband med den aktuella produkten.

- Det finns en varningstext som nämner vad som gäller för säkerhetsglas. Man måste dock aktivt skrolla bland de varianter av glas som finns för att se den texten.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat ärendet och kommer fram till att företaget inte lämnat någon tydlig information i samband med köpet. De konstaterar även att dörren är felaktig eftersom glastypen inte får användas i en dörr av aktuell konstruktion. Glaset är så kallat floatglas och eftersom dörrens bröstningshöjd är högre än 600 millimeter krävs säkerhetsglas.

- NN har rätt till såväl nya fönster som ersättning för transport och montering av dessa. Nämnden anser att den lämpligaste påföljden är att SparFönster AB rekommenderas att ersätta NN för kostnaden för att åtgärda felet i enlighet med ingiven offert, det vill säga 30  050 kronor, skriver nämnden i sitt beslut.