ARN: Byggföretag byggde altan med felaktig konstruktion

Altaner finner man hos nästan varenda husägare, men ändå kan det gå fel under bygget. Detta fick en husägare på Hammarö erfara.

Husägare på Hammarö byggde ny altan i samband med en dränering, men bygget blev inte som väntat.

Husägare på Hammarö byggde ny altan i samband med en dränering, men bygget blev inte som väntat. Foto: Google Maps

I samband med en dränering var en husägare på Hammarö tvungen att flytta sin altan. Han bad då byggföretaget att istället riva den och bygga upp en ny, eftersom hans gamla trall var till åren. Den nya altanen blev dock inte som väntat. Den var ranglig och började sjunka. Efter det lyckades inte byggföretaget och husägaren komma överens om hur man skulle gå vidare.

Enligt husägaren har den nya altanen alldeles för lång spännvidd och en felaktig konstruktion. Den har exempelvis sjunkit i ytterhörnen och markarbetet är bristfälligt utfört. Det stora problemet är dock att altanen är ranglig.

- Bärlinans spännvidd är för lång för dess dimensionering. 145 x 45 har en spännvidd på 330 cm, samt ett överhäng på ca 80 cm. Regelverket lämnas instabilt och svajigt. Kortlingar saknas i regelverkskonstruktionen som utgör bjälklaget för golvet, vilket gör altanen än mer ranglig och instabil. Avlösande regel med tillhörande plint för bärlinan saknas och bidrar till den alltför långa spännvidden. Den regel som är bärande för golvreglarna ligger inte ovanpå plintade stolpar, utan är skruvad hängande bredvid stolparna, vilket inte garanterar bärigheten på konstruktionen.

Byggföretaget menar å andra sidan att man byggt enligt husägarens anvisningar och att om husägaren vill ha en annan konstruktion får hen betala för arbetstimmar och material.

- Företaget byggde upp den på exakt samma vis som innan enligt hans anvisningar. NN klagade på att det gått för många timmar så företaget drog av 40 timmar. Företaget har bett NN att begära en besiktning av detta. Företaget kan absolut bygga altanen på ett annat vis än tidigare utförande men då tillkommer det mer material samt timmar på detta. Alternativ är att NN själv åtgärdar detta och företaget skriver av skulden, säger Lackutbildningar i Täby AB.

Husägaren har vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att lösa situationen. Dränering och altanbygge var kostsamt, och husägaren anser att altanen är så pass bristfällig att ett annat företag borde komma ut och avhjälpa felen.

Nämnden slår fast att husägaren har rätt i att altanens spännvidd är felaktig, och att man som byggföretag har ett ansvar för att bygga fackmässigt oavsett vad kunden säger.

- Nämnden, som har tagit del av all den bevisning som presenterats, bedömer att det framgår av fotografier att spännvidden i altanens konstruktion är för stor. Tjänsten har således inte utförts fackmässigt i detta avseende.

Företaget rekommenderas att skyndsamt och utan kostnad avhjälpa felet.