Så mycket höjs VA-avgifterna

Årskostnad, VA-avgift.

Årskostnad, VA-avgift. Grafik: Nils Holgersson-gruppen

VA-avgifterna ökar mer än inflationen, och vissa kommuner sticker ut.

Höjningarna av VA-avgifterna följer inte inflationen, detta visar färska data från intresseorganisationen Nils Holgersson-gruppen som har undersökt VA-avgifterna i hela landet. I år beräknas de stiga med nästan 3,8 procent. Dock är det stora skillnader mellan kommunerna, i vissa kommuner ligger höjningen över 10 procent.

– Det finns ett investeringsbehov i många kommuner för att underhålla systemen för vatten och avlopp. Organisationen Svensk Vatten konstaterar i en rapport att investeringsbehovet motsvarar en höjning på fyra procent per år. Trots det har priserna ökat med mer än tio procent i 38 kommuner, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Mest betalar invånarna i Nordanstig. Där ligger årskostnaden på 8 680 kronor, vilket kan jämföras med Solna i Stockholm där samma summa är 1 640 kronor. Snittkostnaden för landet som helhet ligger på 4 880 kronor.

Störst prisökning i procent hade hushåll i Pajala, Alingsås och Sala - där låg ökningen på strax över 20 procent.

Nils Holgersson-gruppen skriver även att klimatförändringarna kommer att driva upp priserna ytterligare i takt med att man måste modernisera och klimatanpassa VA-nätet.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Hans Dahlin.