Tips för att undvika hussvamp

Äkta hussvamp.

Äkta hussvamp. Anticimex

Den ser ut som utspilld kakao men får betydligt värre konsekvenser för huset.

Värme och fukt ökar inte bara risken för mögelangrepp, det kan även göra så att så kallad äkta hussvamp lättare får fäste. Svampen trivs i träkonstruktioner där den kan föröka sig med hjälp av träet. Den bryter ner sin omgivning och orsakar på så vis stora skador.

- Problemet är att själva fruktkroppen klarar sig bra även om den befinner sig långt ifrån vatten- och kalkkällan. Mycelet transporterar enkelt näringen till fruktkroppen som kan växa 5-6 mm per dygn. Den drar sig också gärna upp i träbjälkar och äter bärande material genom en syra som lätt bryter ner materialet, säger Länsförsäkringars skadeexpert Peter Bratt.

Äkta hussvamp uppges vara lika kostsamt och förrädiskt för huset som en husbrand. Därför är det viktigt att du är uppmärksam på hur svampen ser ut. Hittar du ett brunt, pulverliknande ämne som påminner om kakao eller kanel kan det vara äkta hussvamp du stött på. Dammsug i så fall inte upp den, utan ta direkt kontakt med ditt försäkringsbolag.

Svampen trivs i lite fuktigare och dåligt ventilerade utrymmen så som källare, krypgrund, trossbotten, syllar och bjälklag. Håll därför ett öga i de utrymmen du kan nu när fukten i luften är hög.

Tips för att undvika hussvamp:

  • Se till att grundkonstruktionen är fri från fukttillskott och att dränering och ventilation fungerar.
  • Inspektera krypgrunden på sommaren och se till att den är torr och ren från skräp.
  • Se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset.
  • Låt inte buskar växa för nära grunden. Håll det luftigt intill grunden.
  • Åtgärda läckande vattenledningar.
  • Se till att du har en försäkring som täcker äkta hussvamp
  • Om du tror att du drabbats, ring försäkringsbolaget omgående.
  • Om du drabbats, anlita proffs. Du kan inte sanera själv.