Vad kostar det, Renovera

Så lång tid tar det att renovera huset

Den som har köpt ett renoveringsobjekt behöver uppskatta hur lång tid det egentligen tar att totalrenovera huset. Här diskuterar vi hur lång tid olika renoveringsåtgärder tar, alltifrån takomläggning och installation av vattenburet värmesystem till ommålning, tilläggsisolering, badrumsrenovering mm.

Robin Johansson är en av de medlemmar som har totalrenoverat sitt hus.

Robin Johansson är en av de medlemmar som har totalrenoverat sitt hus. Foto: Robin Johansson

Att totalrenovera ett hus är ett omfattande projekt med många delmoment. Hur lång tid det tar att renovera beror mycket på hur väl du har planerat, tillgång till hantverkare och hur de håller tiden. Materialet ska också vara beställt och finnas på plats när man behöver det. Alla tillstånd från t ex kommunen ska vara klara innan du kan sätta igång.

Tid renovera huset: 3-5 månader

Om vi skulle utgå ifrån att allt är perfekt planerat och att alla hantverkare håller tiden, kommer vi fram till att det tar ca 3-5 månader att renovera ett helt hus.

Här har vi gått igenom våra artiklar om att renovera olika delar av huset och sammanfattar på så sätt hur lång tid det tar att renovera ett helt hus.

Planera och renovera i rätt ordning

1. Ytterrocken. Du börjar med renoveringsåtgärderna som ser till att huset förblir torrt och inte drabbas av fuktrelaterade problem. Därför åtgärdar man tak och grundläggning först. Därefter ser man över fasad och fönster.

- Huset är mest utsatt på utsidan eftersom väder och vind påverkar, säger Charlotte Andersson, byggingenjör som driver Ingenia Byggkonsult.

2. Ekonomin. Därefter ser man över sådant som har med driftsekonomi och invändiga fuktrisker att göra, dvs isolering, rördragningar och uppvärmning.

- Vissa åtgärder kring detta innebär lite större ingrepp i huset och då är det tråkigt om man måste riva i rum som är nytapetserade eller nykaklade. Det kan vara bra att även se över elen i detta skedet så får man en möjlighet att dölja elinstallationerna inne i väggarna. Här kommer också badrummet eftersom det är ett riskutrymme där problemen och de ekonomiska konsekvenserna kan bli stora om det blir läckage, säger Charlotte.

3. Kosmetika. Nu kommer åtgärder som snarare har med trivsel att göra, exempelvis ny köksinredning, nya golvbeläggningar, målning och tapetsering etc.

- Det är såklart viktigt för trivseln att man har fint omkring sig men om man gör detta först så innebär det ofta att man får göra om det igen när man är inne och gör andra ingrepp i huset, säger Charlotte.

Nedan följer tiden för de olika åtgärderna i den ordning de bör utföras.

Lägga om taket
Här lägger man om taket på ett 70-talshus. Foto: Annelie Hultberg

Lägga om taket: 3-4 veckor för en person

Tak har en livslängd på mellan 25-50 år beroende på materialval. Det är oftast undertaket som ger upp först. När du renoverar ett hus bör du alltid börja med taket, förutsatt att taket närmar sig sin genomsnittliga livslängd och är skadat.

- Takkonstruktioner är den del som oftast får sitta längre än den förväntade livslängden. Men det är inga problem om taket är tätt och man har regelbunden kontroll av att det fortsätter att vara tätt, säger Charlotte.

Det tar cirka 3-4 veckor för en person att renovera ett 130 kvadratmeter stort tak med takkupa. Det innefattar då både demontering och tippning av det gamla taket, och montering av nytt komplett tak med tillhörande detaljer såsom vindskivor mm. Oftast är det dock minst två personer som arbetar på taket och arbetet går därmed snabbare.

Att renovera taket innebär många gånger byte av både undertak och ytmaterial. I vissa fall kan du återanvända ytmaterialet, exempelvis om det är betong- eller lertegelpannor som inte har några skador. Men många väljer att byta allt på samma gång.

Takrenoveringen börjar med att man bygger en ställning runtomkring huset, demonterar sedan det gamla take, undertaket får ny underlagsduk, läkt monteras därefter och slutligen monterar man pannor eller plåt ovanpå. På låglutande tak är det många gånger papp som ytmaterial istället. När ytmaterialet är på monterar man detaljer såsom vindskivor, hängrännor och säkerhetsanordningar - och plåtarbeten runt genomföringar avslutas.

Läs mer: Byta tak steg för steg

Dränera
Medlemmen hajof70 stöttepå berg när hen skulle dränera. Foto: hajof70

Dränera om: 1-2 veckor

En dränering uppskattas ha en livslängd på cirka 25-35 år. Under enkla förhållanden tar det cirka en vecka att dränera om runt huset och återställa markytan. Men förekommer det exempelvis sprickor i grunden som måste åtgärdas, eller annan problematik, kan arbetet ta upp till två veckor.

Arbetet börjar med att entreprenören gräver upp runtomkring huset, därefter granskas grunden och eventuella skador åtgärdas. Ett dränerande lager läggs sedan i botten, dräneringsrör placeras ovanpå och isolerskivor mot grunden. Därefter fyller man upp med dränerande material. Fiberduk placeras mellan grus och eventuellt jordlager. Marken ska vara fallande från huset sett.

Läs mer: Börja med en ordentlig dränering

byta fasad
Pinebar tilläggsisolerade och bytte fasad. Foto: Pinebar

Byta fasad och tilläggsisolera: ca 2 veckor

Om fasaden är sliten kan det vara en idé att byta den, då passar många också på att tilläggsisolera samtidigt. En liten notering dock - du får ut mest värde om du tilläggsisolerar vinden eftersom värme stiger. Men ska du ändå byta panel bör du i alla fall överväga tilläggsisolering av väggarna.

Att byta fasad på ett 120 kvadratmeter stort hus och tilläggsisolera det tar cirka 2 veckor.

Arbetsgången är sådan att det först byggs en ställning. Därefter demonteras befintlig panel. Nya gipsskivor för vindskydd monteras och dessa kläs med fasadisoleringsskivor. Utanpå dessa sätter man upp spikläkt. Arbetet avslutas sedan med att man monterar den nya panelen mot läkten.

Läs mer: Vad kostar det att byta fasad och tilläggsisolera?

Måla om huset
Torpanders målade om sitt hus. Foto: Torpanders

Måla om huset: 1-2 veckor för en målare

Det är ganska vanligt att en husrenovering innefattar ommålning av fasaden. Den genomsnittliga livslängden för hur länge färgen skyddar fasaden varierar beroende på färgtyp, men generellt håller skyddet mellan 8-16 år.

Att måla om huset tar 1-2 veckor för en målare. Sådant som påverkar tiden är hur stor del av fasaden som måste skrapas före målning, vilken färgtyp du använder och hur många strykningar som krävs. Byter du exempelvis från en mörk till en ljus färg kan det krävas fler strykningar. Är det däremot samma nyans och en väl underhållen fasad räcker det vanligen med en strykning.

Läs mer: Vad kostar det att måla fasaden?

Vattenburen värme
Copello2  har vattenburen värme i sitt hus. Foto: Copello2

Installera vattenburen värme: 2 veckor för 2 personer

Ska du byta golv i huset kan det vara en idé att samtidigt överväga vattenburen golvvärme om sådan saknas i huset, i alla fall på undervåningen. Arbetet tar cirka en vecka förutsatt att du själv river ut de gamla golven så att rörmokaren lätt kommer åt ytan.

Det kan dock ta längre tid om det finns försvårande omständigheter. Hos en familj vi besökte i Limhamn, som bytte direktverkande el mot vattenburen uppvärmning via fjärrvärme, tog arbetet två veckor för två rörmokare eftersom huset var äldre och hade en del udda lösningar avseende konstruktionen.

Läs mer: Installera vattenburet värmesystem

bergvärme
Här är det borrat för bergvärme. Foto: Husplaner

Sätta in bergvärme/luftvattenvärmepump: 1-2 dagar

Är värmepumpen i huset till åren? Det tar inte särskilt lång tid att installera vare sig ny bergvärmepump eller ny luftvattenvärmepump. Ska du bara byta själva värmepumpen tar arbetet cirka 1-2 dagar.

Om du måste borra ny energibrunn för bergvärmepumpen tar det förstås längre tid. Själva borrningen adderar cirka en dag, men det kan också tillkomma arbete såsom grävning från brunn till hus, återställning av ytor mm och då får du räkna med någon dag till.

Läs mer: Bergvärme fakta - så gör du en effektiv installation

Byta fönster
DanielF har bytt fönster. Foto: DanielF

Byta fönster: 4 timmar per fönster

- För träfönster kan livstiden variera väldigt beroende på virkeskvalitén och hur noga man varit med målningsunderhållet. Träfönster från början av 1900-talet kan vara i bra skick medan fönster från 1980-talet kan vara helt uppruttna, säger Charlotte.

Tiden det tar att byta ett fönster är ungefär 4 timmar från början till slut. En fönstermontör demonterar två gamla fönster och monterar två nya med återställning av ytor runtomkring på ungefär en dag. Det innebär att om du har tio fönster tar det i genomsnitt fem dagar att byta dessa om det är en person som gör jobbet. De nya fönstren bör vara lika stora som de gamla eftersom du då sparar både tid och pengar.

Arbetet börjar med nedmontering av de gamla fönstren, de sågas ibland itu när de plockas ut. Därefter kontrolleras öppningen så att det inte finns vattenskador. Om hålet är fritt från skador monteras det nya fönstret in och därefter isoleras hålrummet runtom. Slutligen återställs alla ytor runtomkring på in- och utsida, vilket bland annat innefattar nytt foder och nya fönsterbleck.

Läs mer
Byta fönster så gör du
Välj rätt fönster

Nytt badrum
Medlemmen RB byggde nytt badrum. Foto: RB

Renovera badrummet: 2-3 veckor

Att renovera ett badrum på cirka 5 kvadratmeter tar cirka 2-3 veckor när arbetet väl satt igång. Det innefattar då en fullständig renovering med ytskikt av keramik och byte av golvbrunnar. När du renoverar badrummet och byter ytskikt ska du alltid passa på att byta golvbrunn, samt göra nytt tätskikt.

Det viktigt att tänka på att även planeringen av badrummet tar tid. Dels ska du hinna bestämma dig för funktioner, inredning och placering av inredningen. Dels ska du hinna få hem alla produkter innan hantverkarna kommer.

Läs mer: Tid bygga badrum 

byta kök
Isak90 byggde nytt kök i lägenheten. Foto: Isak90

Renovera köket: 1-3 veckor

Att byta ut kök, utan större ingrepp såsom nytt golv eller fönsterbyten, tar cirka en vecka. Ska du även lägga nytt golv och byta ut kakel tar det cirka två veckor. Vill du också göra större ingrepp, exempelvis flytta el och sänka tak, får du istället räkna med upp till tre veckor.

Tänk på att även planeringen tar tid. Att bestämma funktioner, placering och inredning är ett stort projekt, och du bör låta det ta sin tid. Tiden vi nämner ovan är enbart för själva renoveringsarbetet.

Arbetet börjar med att du river ut det gamla köket. Här finns det ibland pengar att spara genom att du är försiktig vid nedmontering av det gamla köket och säljer det på begagnatmarknaden. Därefter kommer hantverkarna för att påbörja större ingrepp, fix av ytskikt och montering av köksinredning. Se till att du har all inredning på plats i god tid inför detta så att du kan stämma av att allt är med i leveransen och att inget är skadat.

Läs mer: Tid bygga kök