Vad kostar det, Fasad, Isolering, Renovera

Vad kostar det att byta fasad och tilläggsisolera?

Ska du byta ut husets gamla fasad kan det vara lämpligt att också göra en tilläggsisolering. Här ger vi ett exempel på vad ett fasadbyte med tilläggsisolering kostar och hur stor energibesparingen blir.

Panelbyte hos medlemmen ramafred.

Panelbyte hos medlemmen ramafred. Foto: ramafred

I ett genomsnittligt småhus läcker knappt 20 procent av värmen genom ytterväggarna. Att tilläggsisolera fasaden kan därför ge en hyfsad energibesparing, samtidigt som bostaden får ett jämnare och mer komfortabelt inomhusklimat.

Det är dock ett arbetskrävande och kostsamt projekt som i normala fall bara är motiverat om fasadbeklädnaden behöver bytas eller renoveras.

Tänk också på att fasadbyte med tilläggsisolering påverkar husets utseende och eventuellt också kräver bygglov. Kontakta därför alltid kommunen innan du sätter igång med åtgärden.

Vårt exempel på fasadbyte inklusive tilläggsisolering

I det här exemplet räknar vi på kostnaden för ett fasadbyte, inklusive tilläggsisolering, av en äldre villa med träfasad. Villan är i 1,5 plan med 120 kvm boyta och ligger i Småland. Den totala fasadytan är 150 kvm, varav 30 kvm utgörs av fönster och ytterdörrar.

Den totala ytan som ska tilläggsisoleras blir således: 120 kvm.
Vi tar in offerter från byggfirmor som kan utföra fasadbytet, men väljer att själv hyra en byggnadsställning för arbetet. (Obs! Hyr du en byggställning är du som byggherre ansvarig för säkerheten.

Läs mer: Arbetsmiljöverkets regler för uppförande och användning av ställningar.

Metod för tilläggsisolering och fasadbyte

Den vanligaste metoden att tilläggsisolera ytterväggar är att isolera väggarna utvändigt med fasadisolerskivor. I vårt exempel ska väggstommen tilläggsisoleras med 100 mm isolering, vilket sedan kompletteras med en ny träpanel. Husets befintliga väggisolering är 120 mm och har ett beräknat U-värde på 0,29. Efter tilläggsisoleringen blir den totala isolertjockleken alltså 220 mm, vilket ger ett lägre beräknat U-värde på 0,15.

Den gamla väggstommen kommer att behållas, men den befintliga lockpanelen och spikläkten måste tas bort, samt foder runt fönster och dörrar. Detta är nödvändigt för att kunna montera isolerskivorna tätt mot ytterväggen och undvika köldbryggor. Isoleringen kompletteras med en vindskyddsgipsskiva som ska placeras längst in mot väggen för att ge ett fullgott vindskydd.

När tilläggsisoleringen är klar spikas en ny läkt utanpå väggen. Spikläkten bildar en ventilerande luftspalt mellan väggen och den nya fasadpanelen, som slutligen monteras på.

Arbetsgången vid fasadbyte och tilläggsisolering

  1. Byggställning uppförs.
  2. Befintlig lockpanel/läkt mm tas bort.
  3. Gipsskiva för vindskydd monteras på väggen.
  4. Fasadisoleringsskivor monteras.
  5. Spikläkt monteras.
  6. Ny fasadbeklädnad (målad lockpanel) monteras.

Mer detaljerade arbetsbeskrivningar finns på isoleringsföretagens hemsidor.

Kostnad byta fasad och tilläggsisolera

I vårt exempel väljer vi en 100 mm isolerskiva av styv glasull från Isover, vilket kan monteras direkt på yttervägg utan reglar. Förutom isolermaterialet ingår monteringsmaterial (distanshylsor, plastbrickor, skruv/spik), samt vindskyddsskiva och ny träpanel.

Kostnader (nedanstående kostnadsuppgifter baseras på information och offerter som vi inhämtat från byggfirmor, isoleringstillverkare och uthyrare av byggställningar.)

Material (per kvm, inkl moms)
Fasadisoleringsskiva (100 mm), inkl monteringsmaterial: 420 kr
Gipsskiva/vindskydd (9 mm),inkl H-profil: 166 kr
Målad lockpanel, inkl läkt: 560 kr
----
Summa: 1146 kr/kvm
Totalt: 1146kr/kvm x 120 kvm = 137 520 kr

Arbete (tim, inkl moms)
Byggfirmans arbete inkluderar rivning av befintlig lockpanel mm, samt montering av vindskydd/isolermaterial, läkt och ny träpanel.
Timpris är 600 kr och arbetet beräknas ta 12 arbetsdagar, d v s 96 timmar.
Summa arbete: 96 tim x 600 kr= 57 600 kr
ROT-avdrag (30%)=17 280 kr.
----
Summa totalt (inkl ROT-avdrag): 40 320 kr

Hyra byggställning
Hakiställning (inkl transport): 690 kr/dag
Summa hyra: 14 dagar*x 690 kr = 9 660 kr
*För montering och demontering påräknas 2 dagar.
ROT-avdrag (30%)= 414 kr
----
Summa totalt (inkl ROT-avdrag): 9 246 kr

Totalkostnad fasadbyte, inkl tilläggsisolering:
Exkl ROT-avdrag: 204 780 kr
Inkl ROT-avdrag: 187 086 kr

Tilläggsisolering:
Merkostnaden för själva tilläggsisoleringen är cirka 50 400 kr (material), samt 9 600 kr för arbete. Totalt ca: 60 000 kr av kostnaden.

Energibesparing vid tilläggsisolering

Tilläggsisolering av fasaden ger ett förbättrat U-värde (förmågan att förhindra energiläckage från insida till utsida för väggen) från 0,290 till 0,15 W/(m2.K).

I Småland (södra Sverige) beräknas villans energiförluster minska med ca 2 000 kWh/år.

Fördelar med tilläggsisolering av ytterväggar

+ Lägre årliga uppvärmningskostnader
+ Framtidssäkring för höjda energipriser
+ Underhållsfri åtgärd
+ Ökad komfort för användaren (varmare på vintern och svalare på sommaren)
+ Bättre ljuddämpning mot utvändigt buller
+ Mindre miljöpåverkan på grund av lägre energianvändning
+ Åtgärden höjer värdet på huset

Nackdelar med tilläggsisolering av ytterväggar

- Omfattande och kostsam åtgärd
- Energibesparingen räcker inte för att motivera tilläggsisoleringen
- Husets utseende kan förfulas, då den nya fasaden flyttas ut i förhållande till takfot och fönster

Läs mer

Tilläggsisolera ytterväggarna
Projekt panelbyt