Fönster

Välj rätt fönster

Välj rätt fönster

Det finns en uppsjö av fönster på marknaden idag. Förutom att ta ställning till materialval, ska du tänka på om det ska vara extra energieffektivt, säkerhetsglas, självrengörande, bulleranpassat eller något annat tillval.

Det kan finnas flera anledningar till att man behöver köpa fönster. Har du ett gammalt hus med vackra fönster av fin kärnfuru som inte är ruttna, kan du fundera på om du inte ska renovera fönstren du har.

– Byt fönster om de gamla är ruttna och trillar ut, eller om du är trött på att skrapa och måla. Av energiskäl lönar det sig inte. Nya fönster är dock mer underhållsfria, säger byggnadsingenjör Charlotte Andersson.

– När de befintliga fönstren är slut sätter man in ett högkvalitativt fönster. Är det sådär på gränsen och man ändå ska byta fasaden kan det också vara en idé att passa på att byta fönstren, eftersom fasaden skadas när man byter fönster.

Vilket material i fönstret du ska välja styrs framförallt av personliga preferenser.

– Viktigast är att man köper fönster som harmonierar med huset. Bor man till exempel i en gammal Skånelänga är det inte så snyggt att sätta upp aluminiumklädda fönster, säger Daniel Rosengård på Beijer Byggmaterial.

– Aluminiumklädda fönster är ett bra material, många leverantörer lämnar goda garantier för dem och de kräver inget underhåll. Trä angrips av svamp och påverkas av väder och vind. De behöver slipas, oljas och underhållas, säger Daniel.

Fördelen med aluminiumklädda fönster jämfört med fönster helt i aluminium är att man inomhus får ett fönster med träkänsla, men ändå får ett bra skydd utvändigt. Det är därför ett bra alternativ om man vill ha underhållsfria fönster eller om fönstret sitter i ett utsatt läge,

Aluminiumbeklädda fönster är lite dyrare än fönster enbart i furu. Om man jämför ett öppningsbart aluminiumklätt fönster med dimensionerna 1 x 1 meter så kostar det i furu 5 100 kronor medan det aluminiumklädda kostar 5 700 kronor.

Fönsterspecialisten i Lönsboda har specialiserat sig på träfönster, men de kan även klä träfönster med rostfritt och koppar.

– Hos oss är vitmålade furufönster billigast, dyrast är teakfönster. Konkreta prisexempel går inte att ge, eftersom det beror helt på till exempel fönstertyp och storlek. Däremot kan man säga att om man utgår från ett vitmålat furufönster, så är ett ekfönster 25–30 procent dyrare och ett teakfönster cirka 80 procent dyrare. Men det är väldigt grovt räknat och beror också på hur mycket trä det ingår i en fönstertyp, berättar Malin Almqvist.

Hur många år träfönster håller är väldigt svårt att säga, eftersom det har så stor betydelse om man underhåller det regelbundet.

– 20 – 30 år håller ett vanligt träfönster ska inte vara något problem om det är rätt monterat och underhållet väl. Ett teakfönster är det mest hållbara träslaget. Lärk och ek är andra träslag med hög hållbarhet, menar Malin Almqvist.

Fönster av ädelträ som ek, teak och lärk ska oljas minst en gång per år.

Ett material som har blivit vanligare på senare år är PVC-fönster.

– Fördelarna med PVC-fönster är att de har lång livslängd och kräver inget underhåll. Man behöver bara tvätta av dem. Vi har ett HSB-hus i Malmö där man satte in PVC-fönster på tidigt 80-tal och de ser fortfarande som nya ut, säger Göran Jakobsson på Ineos.

Men redan på 70-talet började man sätta in PVC-fönster. Hur lång livstid de har vet man inte ännu, eftersom de fortfarande håller, men Göran Jakobson gissar att det rör sig om över 50 år. På kontinenten är PVC-fönster vanligare och enligt Göran Jakobsson så är 80 procent av alla fönster i England PVC-fönster. I Sverige är andelen betydligt mindre. För fem år sedan låg marknadsandelen på runt tre procent, nu är den uppe på mellan åtta och tio procent.

– Prismässigt går PVC-fönster att jämföra med aluminiumbeklädda fönster och är alltså något dyrare än furufönster, men betydligt billigare än fönster i ädelträ, säger Göran Jakobsson.
PVC-fönster går att få med U-värden ner till 1,2.

Värmekonduktiviteten, det vill säga hur tätt och energisnålt fönstret är mäts i U-värde. Gränsen för att kallas energieffektivt fönster är 1,2 i U-värde. Ju lägre u-värde desto tätare fönster. Man kan få ända ner till 0,9 i U-värde, men det är framförallt för passivhus där man kanske inte har någon uppvärmning och vill uppnå ett väldigt tätt hus.

Ett lägre värde ger dyrare fönster. Om man tar samma fönster som i exemplet ovan så kostar det med 1,1 i U-värde ungefär 5 700 kronor. Samma fönster, fast med ett U-värde på 0,9 kostar 7 300 kronor.

– Det ska gå åt ganska många energitimmar innan man har tjänat in det, menar Daniel Rosengård.
Man ska tänka på att ungefär 30 procent av värmen försvinner fönstervägen.

– Idag sätter man gärna in stora fönsterväggar överallt, man får tänka på att det blir dyrare, både för att det går åt mycket glas, men även för att värmekostnaden blir högre, säger Daniel Rosengård.

Ett fönster per rum bör gå att öppna av säkerhetsskäl, eftersom de utgör en av utrymningsvägarna vid brand. Öppningsbara fönster kan vara utåtgående i bottenvåningen men bör vara inåtgående i övre våningar.

Annars är det behovet som styr om man ska välja öppningsbart eller inte.

– Med ett fast fönster får man mer glasyta än i det öppningsbara, det blir mer glas och mer ljus, men i ett sovrum vill man ju till exempel kunna öppna och vädra. Det är det sunda förnuftet som styr, säger Daniel Rosengård.

– När det gäller säkerhet så ska man alltid ha säkerhetsglas där glaset sitter 800 millimeter från golvet och ner. Säkerhetsglas finns som härdat glas och laminerat glas, berättar Malin Almqvist.

Säkerhetsglas är ett glas som härdats för att bli starkare än vanligt glas. Om det går sönder, blir det inga skarpa kanter. Laminerat glas består av två glasskivor som är hoplimmade med en folie emellan.

Om glaset spräcks hindrar lamineringen att skärvorna sprids. Dessutom har glaset en inbrottshämmande effekt eftersom glasbitarna sitter kvar i folien.

För att få en ljudklassad ruta, kan man ha bullerdämpande material i glaset. Det används framförallt i utsatta lägen som mot en väg.

– En standardruta tål ungefär 34 decibel medan en ljudruta klarar 38 decibel. En ljudruta kostar det ungefär mellan sex- och sjuhundra kronor extra per kvadratmeter, säger Daniel Rosengård.

Självrengörande fönster är ett alternativ som tilltalar många. Tanken på att slippa fönsterputsning är onekligen lockande.

– Det man ska komma ihåg är att de är självrengörande och inte självputsande. De håller sig alltså betydligt renare än andra fönster, men de måste putsas ibland. Det enda som kan bli problem är ifall man vill ha ett annat tillval också på glaset, till exempel solglas. Det är inte säkert att det går att kombinera, säger Daniel Rosengård.