Dränering, Renovera

Renovera i rätt ordning

Om allt behöver renoveras kan det gälla att prioritera och göra det viktigaste först. Byggnadsingenjör Charlotte Andersson berättar i vilken ordning hon hade valt att göra jobbet.

Om allt behöver renoveras kan det gälla att prioritera och göra det viktigaste först. Byggnadsingenjör Charlotte Andersson berättar i vilken ordning hon hade valt att göra jobbet. Foto: Marlén Eskilsson

Om du har köpt ett nytt hus med stort renoveringsbehov gäller det att prioritera. Gör åtgärderna i rätt ordning så sparar du tid och pengar.

I den här artikeln går vi igenom i vilken ordning du bör renovera ett hus med stort renoveringsbehov, med hjälp av byggnadsingenjör Charlotte Andersson. Hon har klart för sig var man börjar det stora renoveringsprojektet.

– Torrt och varmt om huvudet är absolut viktigast alla kategorier, säger Charlotte.

Renovera i den här ordningen

1. Börja med taket
2. Dränering
3. Fasad och fönster - tilläggsisolering?
4. Badrum
5. Kök, flytta väggar mm.
6. Målaren sist!

1. Taket

byta taket
Börja med taket, det är viktigast. Foto: ianews

Börja alltså med att se över taket. Skulle du ha en läcka i taket kan det förstöra en ny fasad om du skulle ha gjort den först. Är taket tätt eller läcker det in någonstans? Kanske behöver taket bytas ut helt eller bara lagas.

Stuprör och hängrännor hör till taket och även de ska ses över så att de fungerar.

Läs mer: Täta tak - stoppa takläckage med olika metoder  

2. Dränering

dränering
Medlemmen Hjalpjagharkoptetthus såg över dräneringen efter husköpet. Foto: Hjalpjagharkoptetthus

Steg två är att se till att man har det torrt om fötterna, dvs dräneringen ska fungera. Finns det källare kan du låta en besiktningsman fuktmäta källarväggen. Har huset krypgrund får han/hon fuktmäta den. Har huset platta på mark så är det förmodligen så pass nybyggt att det bör finnas en spolbrunn/rensbrunn, där man ska rensa för att se till att det är ett flöde i dräneringsrören.

– För att konstatera om dräneringen fungerar är det enklast är att gräva en bit och titta hur det ser ut, säger Charlotte.

Läs mer: Dränera grunden själv steg för steg

3. Fasad och fönster - tilläggsisolering?

Efter dräneringen kan man se över fasaden, som ska vara tät och välisolerad. 

Gör man stora fasadarbeten ska man fundera på om man snart tänker byta fönstren också, eftersom du gör en del åverkan på fasaden vid ett fönsterbyte. Dessutom har du då snickare och byggnadsställningar på plats och kan göra en del samordningsvinster.

Chatlotte Andersson, byggnadsingenjör
Charlotte Andersson

– Hela ytterskalet är viktigare att börja med än det som finns inuti, säger Charlotte.

Funderar du på att tilläggsisolera, bör du ha i åtanke att du får mest värde för pengarna om du isolerar taket. Därefter kan du isolera ytterväggar och grunden. 

Är det fullisolerat överallt annars då kan du byta gamla utslitna fönster mot moderna kvalitetsfönster, om det är energieffektivisering du vill uppnå. Byter fönster gör man om de gamla är ruttna eller om man är trött på underhållet och därför vill ha moderna underhållsfria.

– Det är dyrt, omfattande och ger inte lika mycket energibesparing effekt per satsad krona som att isolera vindsbjälklaget och eventuellt grunden och fasaden säger Charlotte.

Läs mer: Isolera med rätt tjocklek och metod 

4. Badrummet

När du är nöjd med utsidan och går över på insidan är det klokt att börja med badrummet.

– Vanligaste orsaken till att hus inte mår bra är gamla badrum, säger Charlotte.

Se till att badrummet är fuktsäkrat och uppfyller de krav som ställs för att försäkringen ska gälla.

Köper man ett hus utav äldre människor finns anledning att vara vaksam på just badrummet.

Badrum från 70-talet
Det kan kännas akut att få renovera ett gammalt badrum, men gör det inte förrän du har koll på tak, dränering, fasad och isolering. Foto: Länsförsäkringar fastighetsförmedling

– Många äldre har kvar vanorna från 60-talet då man tvättade sig med tvättlapp och badade en gång i veckan. Vi har en helt annan fuktbelastning idag när fyra familjemedlemmar ska duscha både en och två gånger dagligen, säger Charlotte.

– Badrummet är kanske torrt och fint vid överlåtelsebesiktningen, men så fort en modern familj tar över det kommer fuktproblemen ganska snart om man inte fuktsäkrar, säger Charlotte.

Får du fuktläckage i badrummet eller genom väggarna kan du få skador på huset. Bjälklag och innerväggar kan skadas. När det har gått så långt att fuktskadan blir synlig på ytskikten är det oftast väldigt långt gånget. Därför är det bra att fuktskydda badrummet i förebyggande syfte.

Läs mer: Checklista renovera badrum

5. Kök, flytta väggar med mera

När man har sett över husets klimatskal, dvs tak, dränering, fasad och fönster och sedan kontrollerat så att badrummet är i gott skick, då kan man göra vad man känner för rent kosmetiskt.

Ska man riva en vägg eller sätta upp en ny, är det bra att tänka på att först kommer snickaren, sedan installatörerna såsom elektriker och VVS:are som ska dra ledningar i väggarna, innan allt sluts till.

6. Måla

Måla sist
Måla är det du gör sist. Foto: Marlén Eskilsson

Målaren kommer alltid sist. Det enda undantaget är om du vill måla bakom radiatorerna. Då får man ta dit målaren två gånger, eller måla bakom själv innan radiatorn monteras.

Funderar du på att bygga till? Då kan det vara smart att inte göra något med fasaden innan tillbygget. Ofta vill man nämligen att de ska vara samma och smälta ihop.