Vad kostar det, Renovera

Så mycket kostar det att renovera huset

Funderar du på att köpa ett risigt hus och totalrenovera? Då kan du ha nytta av den här sammanställningen med en prisuppskattning på åtta av de viktigaste renoveringsåtgärderna.

Medlemmen 1903 renoverar ett Q-märkt hus.

Medlemmen 1903 renoverar ett Q-märkt hus. Foto: 1903

Om du funderar på att köpa ett riktigt renoveringsobjekt så infinner sig osökt frågan vad en totalrenovering av huset kommer att kosta. Här försöker vi besvara denna omöjliga fråga genom att berätta vad det kan kosta att renovera olika delar av huset.

Pris totalrenovera huset

Det pris vi hamnar på för en totalrenovering av ett hus om vi summerar kostnaderna för de viktigaste delmomenten är ca 1 200 000 kr. Då har vi räknat med att det är hantverkare som utför arbetena. Du kan självklart komma ner i pris om du utför arbete själv, passar på att handla byggvaror när det är rea etc. Större hus är dyrare att renovera än ett mindre. Priserna är ofta lägre på landsbygd än i storstad. Med lyxiga material kan det bli hur dyrt som helst. Läs nedan hur vi har räknat för varje delmoment. 

Renovera i rätt ordning: Ytterrock-Ekonomi-Kosmetika

Vi ska dock börja med att konstatera att det är viktigt att renovera ett hus i rätt ordning, eftersom renoveringen annars riskerar bli betydligt dyrare i slutändan. Att måla om en innervägg som du sedan måste bryta upp för att taket läckte in vatten är exempel på fel ordning.

- Läs igenom besiktningsmannens protokoll för att se vilka fel som är konstaterade och prioritera åtgärderna sedan utefter ovanstående ordning Ytterrock-Ekonomi-Kosmetika, säger Charlotte Andersson, byggingenjör och expert hos Byggahus.se.

"Ytterrock" avser husets utsida, börja med sådant som tak, fasad och fönster. Är det fel konstaterade avseende dessa är det alltså här du ska börja åtgärda huset. 

När ytterrocken är välfungerande är det ekonomidelarnas tur. Ekonomi är sådant som rördragningar (fuktrisker), uppvärmning och isolering.

Slutligen är det Kosmetika du kan prioritera såsom att måla om innerväggarna eller att byta ut köket.

Vi har under åren granskat vad olika renoveringsåtgärder kan kosta. I en rad prisexempel har du som läsare kunnat följa hur en renoveringsåtgärd går till och samtidigt fått ta del av en fiktiv offert. Här nedan samlar vi de priser vi fått in så att du ska få en uppfattning om vad din åtgärd kan tänkas kosta. Vi länkar även till den fulla artikeln så att du kan gå in och läsa i detalj hur arbetet går till och på så vis dra av de kostnader som inte är relevanta för dig, samt anpassa priset efter storleken på ditt hus.

Byta taket
Taket är det första du bör renovera om det är uttjänt. Foto: Annelie Hultberg

Pris lägga om taket

Taket är det första du bör renovera om du märker att det inte längre fyller sin funktion. Skulle det börja ta in vatten påverkar det genast stora delar av huset. 

Taket i prisexemplet är ett tegelpannetak där allt behöver bytas, från råspont till pannor. Det är 130 kvadratmeter stort med en takkupa. Allt ingår, från rivning till färdigt tak.

Prisexempel: 159 110 kronor exklusive ROT-avdrag. Delsummor Arbete: 90 980 kr Material: 68 130 kr

Läs mer: Kostnad för takbyte

Dränering
Caroline 2014 behövde dränera akut. Foto: Caroline2014

Pris dränera om

Dräneringen har till uppgift att leda bort vatten från husgrunden. Det är viktigt för att du inte ska få fuktskador i exempelvis källaren, och i förlängningen problem med mögel. 

Att dränera runt huset kostar cirka 2500-3000 kronor per löpmeter. Dock utgör en ganska stor del av arbetet rena arbetstimmar vilket innebär att du kan nyttja ROT-avdrag på en stor del av summan - förutsatt att du är berättigad ROT-avdrag. 

Prisexempel: Fyra kortsidor a 8,5 meter vardera totalt 95 000 kr. Delsummor Arbete: 70 000 kr Material: 25 000 kr

Läs mer: Pris att dränera om 

Fasadbyte
En som bytte fasad på sitt hus är medlemmen imported_Peter. Foto: Imported_Peter

Pris byta fasad och tilläggsisolera

Här nedan räknar vi på vad det kostar att både byta fasad och tilläggsisolera. Ska du ändå byta fasad på huset kan det nämligen vara värt att kika på att tilläggsisolera samtidigt. Du sparar en hel del i form av minskade värmeförluster. 20 procent av husets värme beräknas smita ut genom just fasaden. Samtidigt utgör tilläggsisoleringen en ganska liten del av slutsumman. 

Prisexemplet är beräknat på ett 120 kvadratmeter stort hus som är i 1,5 plan. Materialet för tilläggsisoleringen utgör 31 000 kronor av den summa som redovisas ovan. Energibesparingen blir cirka 2 000 kWh/år.

Prisexempel: Totalt 114 860 kr. Delsummor Arbete: 48 000 kr Material: 59 160 kr Ställning: 7 700 kr

Läs mer: Pris för fasadbyte och tilläggsisolering 

Vattenburen golvvärme
Rikard Ågren installerade vattenburen golvvärme. Foto: Rikard Ågren

Pris vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme ger en behaglig och jämn värme i hela huset. Vissa installerar bara på undervåningen eftersom värme stiger, vilket är tanken med vårt kostnadsexempel. Andra installerar i hela huset. 

I prisexemplet nedan har vi räknat på en 60 kvadratmeter stor installation där golvspånskivorna ligger kvar. Spårade cellplastskivor placeras ovanpå dessa. Materialet är från välkända varumärken.

Prisexempel: Totalt 101 700 kr exklusive värmepump. Delsummor Arbete: 22 500 kr Material: 79 250 kr

Läs mer: Kostnad för vattenburen golvvärme 

Alternativ till golvvärme är vattenburna radiatorer. Kostnaden för en radiator i mellanklass är cirka 7 000 kronor, så för ett system på 12 st vattenburna radiatorer inklusive arbete blir priset omkring 113 000 kronor. 

Läs mer: Kostnad att byta värmesystem 

Bergvärme
Jensnorrland borrade för bergvärme. Foto: Jensnorrland

Pris bergvärme/luftvattenvärmepump/jordvärme

Värmepumpen är den del i huset som driver runt ditt värmesystem. Den tar värme från en plats och distribuerar den till en annan. Det finns lite olika tekniker för var den hämtar värmen ifrån. En frånluftsvärmepump återvinner exempelvis energin från inomhusluften, medan en bergvärmepump hämtar den från en borrad energibrunn. När du väljer vilken typ av värmepump du ska ha i ditt hus ska du ta hänsyn till din energiförbrukning, och ta reda på hur stor den årliga besparingen blir jämfört med det system du har idag. På så vis kan du ta reda på hur lång tid det tar innan det blir en investering som betalar sig.

Prisexempel: Att inhandla och installera en ny bergvärmepump på 7 kilowatt - inklusive energibrunn - kostar cirka 150 000 kronor, om huset är 150 kvadratmeter i 1,5 plan.

Läs mer: Kostnad att byta värmesystem 

Prisexempel 2: Att inhandla och få en ny luftvattenvärmepump installerad kostar cirka 100 000 kronor, om huset är 150 kvadratmeter i 1,5 plan.

Läs mer: Kostnad att byta värmesystem 

Kostnad för vattenburen jordvärme (markarbete, värmepump och radiatorer) 236 600 kronor, 170 kvadratmeter

Läs mer: Ersatte direktverkande el med vattenburen jordvärme 

Fönsterbyte
Att byta fönster tar ca 4 h per fönster. Foto: Marlén Eskilsson

Pris byta fönster och ytterdörrar

Att byta fönster innebär i korthet att du lyfter ur de gamla fönstren och sätter in nya, drevar kring dessa och återställer ytorna runtom på in- och utsida. Det tar cirka fyra timmar per fönster. I exemplet har vi räknat på vad det kostar att byta nio stycken fönster och två stycken dörrar - samtliga i äldre stil.

Prisexempel: Totalt: 179 496 kronor. Delsummor Arbete: 52 275 kr Material: 127 221 kr

När du tar in offerter för ditt fönsterbyte är det viktigt att du undersöker vad som ingår. Ingår exempelvis montering av fönsterbleck och foder i alla offerter? Enklast är att du är tydlig och detaljerad redan när du begär in offerterna. Se till att du inte jämför äpplen och päron. 

Läs mer: Kostnad för fönsterbyte 

Renovera badrummet
Missfixtrix bloggade om badrumsstilar hon gillar. Foto: Missfixtrix

Pris renovera badrummet

Många som köper hus väljer att renovera badrummet om det har några år på nacken. Ett nyrenoverat badrum gör mycket för känsla och funktion i huset. Det är dock ett ganska stort projekt med många moment som måste bli rätt. Se till att du väljer badrumsfirma med omsorg och att du får ett våtrumsintyg av din entreprenör. Det är också bra om de arbetat enligt "Säkert Vatten".

I prisexemplet har vi räknat på kostnaden för att renovera ett kaklat och klinkat badrum på tio kvadratmeter. Det inkluderar allt från rivning till färdigt badrum, således även inredningen. Vill du inte räkna in inredningen kan du dra av cirka 33 000 kronor från totalsumman, och landar då på 115 900 kr.

Prisexempel: Totalt 148 900 kr. Delsummor Arbete: 65 400 kr Material: 50 000 kr

Läs mer: Kostnad för badrumsrenovering 

Renovera köket
Ekgolv renoverade köket själv. Läs projektet i hans tråd ”Min första köksrenovering, snart klar”. Foto: Ekgolv

Pris byta ut hela köket

Att renovera ett kök kan vara ett stort projekt där du byter ut allt från el, rör och fast inredning till vitvaror och kakel. I vårt prisexempel ingår allt detta. Men det behöver inte bli så dyrt. Du kan exempelvis göra en del av arbetet själv, så som exempelvis rivning och montering av skåp. Du kan även välja ett kök i lågprisklassen istället. Du kan såklart även välja ett premiumkök med lyxig bänkskiva med mera men då kommer det förstås att bli dyrare istället.

Prisexempel: Ett kök i mellanklassen som innehåller ny inredning: 253 652 kr. Delsummor Arbete: 50 640 kr Material: 7 000 kr Inredning: 119 800 kr Vitvaror, golv och stänkskydd: 76 212 kr.

Läs mer: Kostnad att byta kök