Miljö & hälsa, Renovera

Nio frågor om trä till en riktig träexpert

Furu är Tomas Nilssons favoritträslag.

Furu är Tomas Nilssons favoritträslag.

Hur avgör jag bäst kvaliteten på trä? Kärnvirke, kan man få tag på det idag? Jag ställde nio frågor om trä till Tomas Nilsson, professor emeritus i trävetenskap.

Tomas Nilsson, expert på trä på Byggahus.se, svarar här på nio frågor om trä. Klicka här om du vill ställa en egen fråga till Tomas.

1. Vad är din syn på tryckimpregnerat trä, som de flesta idag använder till sina altaner?

–  Tryckimpregnerat trä är ett bra val om man vill ha ett virke som står emot tidens tand, det vill säga rötangrepp. Till skillnad från många andra typer av virke har tryckimpregnerat virke provats under lång tid utomhus. Om man köper virke som är stämplat med NTR så vet man att produktionen kontrolleras för att säkerställa att impregnering och upptagning av medel uppfyller uppsatta krav. Detta har gjort det möjligt att ge 20 års rötskyddsgaranti. Tyvärr talar inte alla byggvaruhus om detta och ibland vet man inte ens om att en sådan garanti finns. Det är viktigt att spara kvitto på gjorda inköp. Man framhåller ibland tryckimpregnerat virke som ett miljöhot, men så vitt jag vet har inga negativa effekter rapporterats vare sig på miljö eller hälsa.

2. Vad ska man tänka på när man köper tryckt virke?

– Man bör endast köpa kvalitetskontrollerat virke. Det är stämplat med NTR (Nordiska Träskyddsrådet). Det förekommer ibland importerat virke som kanske inte är kontrollerat. Det är dessutom viktigt att se till att man använder rätt virke i rätt miljö. Virke klass AB ska endast användas ovan mark. I mark har det oftast mycket sämre hållbarhet. För virke i mark skall man välja virke klass A. Trots kontroll kan dålig inträngning av impregneringsmedlet förekomma i enstaka brädor. Kolla därför ändytorna på brädorna för att se att splinten är rimligt väl impregnerad. Impregnerat virke ska förvaras under tak så att det är torrt. Undvik att köpa virke som ligger helt exponerat för regn.

3. Hur tycker du att man ska underhålla altanen? Med vilket medel?

– Altanen mår bäst av att tvättas med vanligt vatten med tillsats av diskmedel. Skrubba lätt där det är kraftigt nedsmutsat eller växer alger. Högtryckstvätt kan lätt skada virket. När virket är helt torrt behandlas med vanlig träolja. Andra medel som utannonseras tycks sakna väldokumenterad effekt.

4. Kärnvirke, kan man få tag på det idag egentligen? När fönsterleverantören skriver att fönstret är tillverkat av kärnvirke, är det kärnvike eller luras man? 

– Det går att få tag på kärnvirke av både furu (tall) och lärk. Ibland innehåller virket en stor andel rötkänslig splintved. Sådant virke ska man inte acceptera. Om en fönsterleverantör skriver att fönstren är gjorda i kärnvirke så måste de ju vara det. Dokumentera leverantörens uppgifter.

5. Hur avgör man enklast kvalitén på trä? Vad ska jag titta efter?

– Kvalité hos trä är mycket beroende av vad virket skall användas till. Generellt kan man säga att man i första hand väljer bort virke som är skevt, har sprickor eller torrkvistar. Mögligt virke förekommer ofta och bör definitivt väljas bort. Det kan vara svartmögel som syns väl men mögeludd förekommer också. Det kan man bara se om man vinklar brädan mot ljuset. Olämplig lagrat virke kan ibland uppvisa växt av rötsvampar. Sådant virke väljer man naturligtvis bort.

6. Vilket trä bör man använda om man bygger kompost?

– Om man vill bygga en kompostbehållare i trä så har man flera val beroende på krav på livslängd och om man vill undvika tryckimpregnerat trä. Många har blivit skrämda för att använda tryckimpregnerat trä. Annars är det ett bra val. Om man nöjer sig med kortare livslängd kan man använda, furu, gran eller lärk. Vill man ha lite längre livslängd med miljöklassat virke så finns Accoya och Kebony. I det långa loppet så finns det inget virke som klarar sig helt utan angrepp eftersom kompostjord är mycket aggressiv. Sådan jord används ibland för att testa nya träskyddsmedel.

7. Vilket är ditt favoritträslag?

– Furuvirke. Helst behandlad för att öka beständigheten.

8. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om trä?

– Att beständigheten beror på när virket avverkats. Forskning har visat att det inte är någon skillnad mellan sommar- eller vinteravverkat virke. Månfaserna saknar också inflytande.

9. Tycker du att vi felanvänder trä på något sätt idag?

– Just nu anser jag att den allvarligaste felanvändningen av trä är när man bygger hus med träpanel i lådform utan takutsprång. Den ofta obehandlade panelen är då helt exponerad för regn och det finns då hör risk för rötangrepp.