Huset som blivit sönderkört tre gånger

En mur ska skydda huset från fler olyckor, men troligen får den inte bygglov.

Huset i Trelleborg tycks vara olycksdrabbat som få. Två bilar och en långtradare har rammat det sedan 1980, och flera bilar har varit nära att göra detsamma - senast 2014 fick familjen köksväggen förstörd av en bil.

För att skydda sig byggde familjen en skyddsmur, men nu måste den kanske rivas.

– Eftersom Trafikverket haft synpunkter i ärendet så har jag föreslagit att samhällsbyggnadsnämnden ska avslå ansökan. Vi går sällan emot synpunkter från myndigheter, säger Pernilla Nilsson, bygglovsarkitekt vid Trelleborgs kommun.

Muren uppges sakna bygglov, men familjen ska ha sökt bygglov i efterhand och det är det som nu diskuteras.

Trafikverkets synpunkt är att muren skymmer sikten för bilister och därför utgör en fara. Som en lösning på detta har kommunen föreslagit att den ska sänkas till 60 centimeter, men efter olyckan med en långtradare som välte hela ytterväggen in i köket känner familjen att en sådan mur inte skulle vara tillräcklig. De ser hellre att Trafikverket tar sitt ansvar och sätter upp ett eget skydd om skyddsmuren inte uppfyller deras krav.

Familjen säger till Expressen att om de får avslag på bygglovsansökan för muren kommer de att flytta. En olycka vart sjunde år känns oacceptabelt, och de menar på att det bara är ren tur att inte de, deras barn och barnbarn eller bilisterna skadats.

– Det vore som rysk roulett att bo kvar, det är bara en tidsfråga innan någon dör. Våra barnbarn är ofta hemma hos oss och det känns tryggt när muren är där. Men om den rivs så flyttar vi på studs.