Byggfirma byggde attefallshus 34 cm för nära tomtgräns - måste rivas

Ett äldre par kämpar med juridiska och ekonomiska svårigheter efter att deras attefallshus byggts för nära tomtgränsen och byggfirman gått i konkurs.

Trots att de anlitade en byggfirma och försökte följa alla regler, resulterade ett mätproblem i att huset placerades endast 34 centimeter från gränsen.

Trots att de anlitade en byggfirma och försökte följa alla regler, resulterade ett mätproblem i att huset placerades endast 34 centimeter från gränsen. Foto: Google maps

En familj på Smådalarö byggde sitt attefallshus för nära tomtgräns, och står nu inför ett svårt beslut efter att ha nekats prövningstillstånd i mark- och miljödomstolen. Trots att de anlitade en byggfirma och följde alla regler, resulterade ett oväntat mätproblem i att huset står 34 centimeter från tomtgränsen. Byggfirman utgick från staketet på tomten, som dessvärre var felplacerat. Så istället för att huset hamnade 4,6 meter från tomtgräns som avtalat, hamnade det intill tomtgränsen som i sin tur gränsar till en allmänning. 

Situationen har tagit flera rättsliga turer, men nu fått sitt slut då mark- och miljödomstolen nekade prövningstillstånd.

Byggnadsnämnden har från sin sida varit tydlig med sin ståndpunkt kring parets attefallshus.

– Utifrån den rättspraxis och lagstiftning som finns i dag kring att bygga nära allmän plats så måste felet därför åtgärdas. När det kommer till attefallshus måste man följa de krav som finns. Det finns inget utrymme för avvikelser, säger Mikael Lindblom, enhetschef bygglov på Haninge kommun.

De slår fast att reglerna kring byggnation nära tomtgränser finns för att skydda både allmänhetens och enskilda fastighetsägares intressen. Detta beslut baseras på en bedömning där allmänhetens intressen anses väga tyngre än de negativa konsekvenserna för den enskilde fastighetsägaren. Även om grannarna har gett sitt medgivande, förblir problematiken att huset gränsar mot allmän mark.

Trots familjens situation och deras försök att komma till rätta med problemet, inklusive försök att anlita kranbilar för att flytta huset – vilket visade sig omöjligt på grund av platsens begränsade tillgänglighet och risken för skador på omgivande mark – står nämnden fast vid att huset, som står 34 centimeter för nära gränsen, bryter mot gällande byggnadsbestämmelser.

Byggfirman, som är de som har ansvar för situationen, har gått i konkurs.

Paret byggde huset för att deras barn och barnbarn skulle kunna bo där under besök, och uttrycker djup frustration över situationen till tidningen Mitti.  De ekonomiska konsekvenserna är betydande. En flytt av huset, som initialt verkade som en möjlig lösning, uppskattas kosta upp till 300 000 kronor - en summa som är långt utanför vad familjen kan hantera. De får heller inte lån för att riva och bygga nytt.

Paret framhåller att situationen är mycket mer än bara ekonomiskt belastande; den påverkar familjen psykiskt och har gjort deras dröm om ett familjevänligt utrymme på tomten till en mardröm. Medan familjen fortfarande hoppas på en alternativ lösning, ser den nuvarande situationen dyster ut.