Miljö & hälsa, Vatten & avlopp

Förebygg översvämning vid huset

Det kan ta upp emot ett år med byggfläktar innan huset torkat ut.

Det kan ta upp emot ett år med byggfläktar innan huset torkat ut. Foto: Maja Turesson

Skyfallen står för majoriteten av översvämningarna i landet och de förväntas bli fler i framtiden. Därför är det viktigt att alla ser till att huset klarar ökade vattenmängder. Det här förebyggande åtgärderna rekommenderar experterna.

Varje år drabbas i genomsnitt mellan 4 000-6 000 husägare så illa av översvämning att de får skador på huset. Men svåra år kan den siffran öka till tiotusentals. 2014 var ett sådant år, då anmäldes 24 000 översvämningsskador och kostnaderna för försäkringsbolagen uppgick till 900 miljoner kronor - pengar som i slutändan betalas av försäkringstagarna i form av högre premier.

Hemsk upplevelse att drabbas av översvämning

Din vanliga hem- och villaförsäkring täcker dock tack och lov översvämning, men det är ändå en hemsk upplevelse att drabbas. Förutom den ekonomiska smällen - för det blir en sådan oavsett om du har försäkring eller ej eftersom du måste betala självrisk på flera tusen kronor och det finns åldersavdrag som sänker ersättningen du får ut - så blir livssituationen påverkad. I värsta fall måste du flytta till ett annat boende under tiden som huset återställs. 

- Vid stora skador kan du behöva bo hemifrån i upp till ett år, säger Staffan Moberg, jurist vid försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring.

I bästa fall kan du bo kvar, men måste då leva i byggröran med hantverkare som kommer och går.

Det som tar längst tid är dock sällan hantverkarnas arbete i form av rivning och renovering, utan det är torktiden däremellan. Ett halvår med byggfläkt är inte ovanligt och ibland måste det stå och torka ut i upp till ett års tid. Under tiden kan du inte använda utrymmet.

Översvämning vid huset

Ett hus i England som översvämmades så ofta att man byggde ett nytt flytande hus, se länk nedan.

Faktorer som ökar risken för översvämning

Ibland sker översvämningar på grund av ihållande regn eller kraftig snösmältning, som i sin tur orsakar översvämmade vattendrag. Men den absolut vanligaste orsaken till översvämningar är plötsliga skyfall i kombination med överbelastade VA-nät.

– Den här typen av extrem nederbörd kan ske var som helst. Ibland tycker vi oss kunna se mönster, men sedan förändras det igen. En period för några år sedan drabbades exempelvis östra Småland mycket, men där är det annars ganska torrt, säger Gunn Persson, klimatexpert hos SMHI.

Det spelar alltså ingen roll var i landet du bor, även om det finns faktorer som såklart ökar risken för översvämning:

 • Att bo i flacka områden,
 • att bo i en sänka och
 • bo nära vattendrag.

Tillhör du någon av dessa kategorier kan ditt hus ha en ökad risk att råka ut för översvämning. På Portalen för översvämningshot hittar du översvämningskarteringar som visar de områden som hotas av översvämning när vattenflödena når en viss nivå.

Översvämningskarteringar

På Portalen för översvämningshot kan du kolla om du bor i ett särskilt riskfyllt område.

Men rent geografiskt kan de plötsliga skyfallen, som är den vanligaste orsaken till översvämning, uppstå överallt i landet och därmed är det viktigt att översvämningssäkra sitt hus så gott det går oavsett läge.

Sätt att förebygga översvämning vid huset

De generella råden för husägare som vill förebygga översvämning vid huset lyder:

 • Ha en fungerande dränering.
 • Led aldrig ner dagvattnet i VA-nätet! Led istället bort vattnet från huset via tomten.
 • Undvik hårda ytor nära huset, ha hellre grus än asfalt på garageuppfarten till exempel.
 • Planera gärna tomten så att du har en yta som kan fungera som uppsamlingsplats där vattnet kan stå ett par dagar utan att utgöra en risk, exempelvis en damm eller sänka i gräsmattan på en av tomtens lägre punkter.
 • Se till att hängrännor och rör är fria från löv och annat skräp. Det gäller inte bara höst och vår eftersom plötsliga skyfall lika gärna kan inträffa mitt i sommaren.
 • Bygg någon form av stopp vid källartrappor och garageportar där vatten annars kan rinna ner och tränga in, och se till att vattnet istället leds bort därifrån.
 • Undvik träd nära ledningar eftersom deras rötter kan orsaka stopp.
 • Se till att tak och fasad håller tätt.
 • När du bygger nytt: Placera huset högt på tomten, och med ett säkert avstånd till vattendrag.

Tänk också på att förvara värdesaker högt upp så att de inte kan ta skada av vattnet.

Samarbeta med kommunen

80 procent av de översvämningar som sker är relaterade till VA-näten och här har kommunerna en central roll att spela.

– Det är inte bara husägarna som måste sätta in åtgärder om vi ska få ner skadorna, även kommunerna måste med. Förr har det varit så att man ansett att vattnet kan ledas ner och bort via VA-nätet, men det håller inte längre. Det måste till andra metoder. Vattnet måste ledas bort via ytan, säger Staffan Moberg.

Han nämner exempel så som diken längs med vägar och uppsamlingsplatser i parker och vid idrottsplatser där vattnet kan stå en längre tid utan att det utgör en risk för fastigheterna i området.

Staffan har även ett tips till husägare som är extra drabbade. Om du har problem med översvämningar där du bor kan du resonera med kommunen om att installera en skyddsanordning i form av en teknisk lösning, exempelvis en backventil eller ett pumpsystem.

– Dessa anläggningar kostar en slant, omkring 60 000 kronor för en installation, men det finns kommuner som är positiva till att vara med och finansiera eller delfinansiera dessa eftersom de ser att det skulle minska deras kostnader på sikt. De har ett ansvar för sina VA-nät och därför faller kostnaden för den här typen av översvämningar på dem själva i slutändan och förebyggande åtgärder gör att de minskar de kostnaderna på sikt, säger Staffan Moberg och fortsätter:

- Sedan är det viktigt att man inte glömmer bort att underhålla anläggningen. Den måste rengöras 1-2 gånger per år annars slammar den igen. Det finns kommuner som även tar på sig det ansvaret, det tycker vi är jättebra. Så hör gärna med din kommun om du har en utsatt fastighet och se om de är villiga att hjälpa dig.

Läs mer

Det amfibiska huset klarar översvämningarna
Film om en översvämning (youtube)
Så påverkar klimatförändringarna bygget
När du bygger vid vatten