Fönster, Renovera

Byta fönster - steg för steg

Det finns en del att tänka på när du ska byta fönster. Det vanligaste är att man låter ett proffs montera, men här beskriver vi också hur det går till ifall du vill ge dig på det själv.

Här sitter nya fönster.

Här sitter nya fönster. Foto: Marlén Eskilsson

Steg 1 - hitta en erfaren fönstermontör

När du bestämt dig för att byta fönster på huset bör du se till att den som monterar dem har goda kunskaper. Blir det fel kan du få problem med såväl fönstrets funktion som rena vattenskador. Det gäller att hitta en montör som har tillräcklig erfarenhet av att byta fönster och kan ge garanti på utfört arbete.

Steg 2 - skriv ett bra avtal om fönsterbyte

– Se till att ha skriftliga avtal som klart anger vilka förutsättningar som gäller både avseende material och arbetets omfattning. Glöm inte att få med pris, färdigställandetidpunkt samt vite vid eventuell försening. Bra är om ni kollat upp några referenser så att ni anlitar en seriös firma som gör ett bra jobb, säger byggnadsingenjör Charlotte Andersson.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

Det är viktigt att göra helt klart vad som ingår i bytet av fönster. I vissa priser ingår lagning och färdigställning av foder och smygar, medan andra inte har med detta. Och hur ser det ut med försäkringsfrågan? Vem ansvarar för skador på fönstren innan de kommit på plats?

Hos Mockfjärds Fönstermästaren AB får kunderna alltid möjlighet att kontrollera fönsterleveransen och rapportera in eventuella skador innan fönstermontören kommer på plats. Marcus Linder, som arbetar med teknisk support, säger att det är viktigt att skadekontrollera både före montering och efter.

– Det ska se rätt, riktigt och helt ut. Fönstret ska sitta ordentligt förankrat, vara ordentligt isolerat och det ska vara jämna, fina springor runt det. Isoleringen ser du inte, men du känner ju om det drar kallt i något hörn. Sedan tycker jag att man kan kräva några års garanti på montaget, säger han.

Bytta källarfönster
Medlemmen Exicco har bytt källarfönstren. Foto: Exicco

Steg 3 – Själva fönsterbytet inklusive isolering och foder

Börja med att förbereda utrymmet före monteringen. Flytta möblerna och täck dem, eftersom det dammar en del när du monterar ner det gamla fönstret. Montera också ner gardinstänger och annat som kan tänkas vara i vägen och det kan också vara en god idé att skydda golvet eftersom det blir en del spring in och ut.

Sedan är det dags att att montera ner det gamla fönstret - antingen genom att såga sönder det och plocka ut eller genom att plocka ut det helt.

- Det vanligaste, enklaste och mest riskfria är att man sågar sönder dem eftersom man då inte riskerar att skada fasaden på samma sätt som när man ska försöka plocka ut det helt. Men det går också att bevara det gamla fönstret, då väljer man att ta loss fönsterkarmen hel, säger Marcus Linder.

När det gamla fönstret är borta ställer du upp klossar som det nya fönstret ska vila på och väger upp det så att fönstret är helt i våg. Det nya fönstret lyfter du därefter på plats och skruvar fast det.

– Fönster ska alltid monteras med någon form av mekanisk infästning som karmskruv eller liknande. Det räcker inte att endast skumma fast fönstren. Se också till att montören har klart för sig vad väggarna som fönstren ska monteras i består av så att man väljer en fastsättningsmetod som lämpar sig för materialet, säger Charlotte Andersson.

Det finns olika typer av karmskruv och vilken du väljer att använda beror på vilket material du har. Karmskruvar har också fördelen att du kan justera in fönstret så att glipor och springor mellan karm och båge blir jämna runtom - det är nämligen nästa steg, justeringen.

– När det är gjort ska vi isolera, antingen via traditionell drevning med mineralull eller med hjälp av fogskum. Det talas ofta illa om fogskum eftersom det är svårt att kontrollera. Därför är det viktigt att du har en fönstermontör med erfarenhet av fogskum om den metoden ska användas, vid rätt användning fungerar det jättebra eftersom det fyller ut ojämnheter och isolerar bra, säger Marcus Linder.

Traditionell drevning innebär istället att isoleringen sker med mineralull mellan karm och vägg, och att montören skapar en fuktspärr med skumgummilist och fogmassa längst in mot rummet. På utsidan skyddas isoleringen med ett vindskydd och träfoder, l-profil eller fogmassa. 

Med fönstret på plats och isoleringen färdig ska smygar och foder på plats, framför allt på insidan. På utsidan avgör huset ofta vad som ska monteras. På putshus används ofta l-profiler på utsidan, ett slags plåtvinkel som ansluts mellan fönsterkarm och vägg, medan träfasaden ofta får träfoder av vanligt råplanat virke. Har du beställt färdigmålat foder kan det ändå vara en god idé att bättringsmåla ändträet där kapningarna gjorts.

Steg 4 - Måttanpassa fönsterblecken

Därefter är det dags för fönsterblecken. Dessa kapar man till först när fönstret är på plats eftersom de ska anpassas efter varje fönster.

– I vårt fall är det så att fönstermontören måttar upp och antingen tillverkar blecket på plats, eller tar med sig måtten till sin lokala plåtslagare. Sedan monteras de i efterhand. Det är svårt i förväg att bestämma djup och bredd och vinkel på fönsterblecket. Man monterar, gör alla anslutningar och sedan tar man mått på blecket, säger Marcus Linder.

När du eller en montör har kommit så här långt i fönsterbytet ska du kontrollera alla fönster ihop med fönstermontören ifall du anlitat en sådan. Kolla funktionen, isoleringsförmågan och så att det ser snyggt ut.