Renovera

Hur lång tid tar det att byta fönster?

Fönsterbyte pågår. Snart ska fönsterblecken monteras.

Fönsterbyte pågår. Snart ska fönsterblecken monteras. Foto: Marlén Eskilsson

När det är dags att byta fönster uppstår frågan hur lång tid det kommer att ta att byta ett fönster. Tidsåtgången skiljer sig åt bland annat beroende på vilken typ av hus och fasad du har samt vilka fönster det är som du ska montera.

Man brukar säga att en van person byter mellan 2-4 fönster per dag, beroende på hur förutsättningarna ser ut. Den tiden inkluderar att plocka ut det gamla fönstret och montera det nya med infästning, drevning, återställande av kringmiljön såsom foder eller puts samt montering av bleck. 

Dock varierar tiden förstås med hur komplicerat arbetet är, samt vilken typ av hus du har. Rena tegelhus och moderna trähus är generellt sett enklare att byta fönster på än exempelvis hus med putsad fasad. 

Tid byta 1 fönster, genomsnitt per fönster: 2,5 h.

Dreva fönstret
Drevning pågår. Foto: Marlén Eskilsson

Räkna med att planering och förberedelser tar tid

Men det finns också andra saker, utöver hustyp, som påverkar den totala tiden det tar att byta alla fönster på ett hus. Dels ska du planera vilken typ av fönster du vill byta till: Vilket u-värde ska de ha, vilket material ska de vara tillverkade av, vilket utseende och ska de vara öppningsbara eller ej? Vill du ha lås på dem och andra moderna funktioner eller bara en enkel hasp? Planeringsfasen kan ta en del tid, speciellt om du har ett äldre hus eller måste måttbeställa dina fönster och kanske till och med söka bygglov. 

Moment som kan ingå i förberedelserna inför ett fönsterbyte är:

  • Välja typ av fönster
  • Söka bygglov
  • Mäta upp hur stora fönstren ska vara

Bygglov kan behövas om fönsterbytet innebär att du väsentligt ändrar karaktär på huset. Kontakta din kommun och se vilka regler de har kring detta, och om just ditt fönsterbyte kräver bygglov.

Ett bygglov tar upp till tio veckor, men kan ibland ta ännu längre tid. Det är viktigt att planera in detta i processen. 

Planeringsarbetet inbegriper även att mäta upp varje fönster. Om du köper tjänsten fönsterbyte ingår det vanligen att fönsterfirman kommer ut och mäter inför din offert. Men ska du byta fönster själv gör du förstås mätningen själv. Om du mäter själv är det extremt viktigt att måtten blir rätt eftersom det annars blir du som blir lastad för eventuella extrakostnader om dina nya fönster inte passar. Det kan bli en dyr affär, speciellt om du har måttbeställt dina fönster.

Här gäller det med andra ord att vara noggrann så att din nya karm faktiskt passar sedan. Hus kan sätta sig och det finns även andra faktorer som kan påverka öppningens mått. Mät både diagonalt och horisontellt i överkant, underkant, i mitten, till höger och till vänster för att säkerställa vilka mått öppningen har. 

Skydda insidan vid fönsterbyte
Tänk på att skydda mot byggdamm. Foto: Marlén Eskilsson

Exempel 9x11-fönster: Är det verkligen 90 centimeter både i över- och underkant samt i mitten, och är det 110 centimeter både till höger och till vänster?

Ytterligare en sak att ta hänsyn till i planeringsprocessen är storlek och placering av fönster. Är det stora fönsterpartier som ska bytas kan du behöva hjälp både att demontera och montera de nya. För att genomföra ett så tidseffektivt byte som möjligt då är det bäst att vara minst två personer. 

Likaså är fönsterbyten på hög höjd mer komplicerade än de på låg höjd eftersom du då även kan behöva montera en ställning runt huset - vilket både kostar en del pengar och gör att bytet tar längre tid. 

Typ av fönster spelar också in, är det ett vanligt fönster i vägg eller ett takfönster som ska monteras?

Tidskrävande omständigheter att eventuellt ta hänsyn till:

  • Bygglov
  • Hög höjd eller annan mer svåråtkomlig placering
  • Stora fönsterpartier
  • Måttbeställda fönster som byggs på beställning
Fönstren sätts in inifrån.
Här har man valt att sätta in fönstren från insidan. Foto: Marlén Eskilsson

Byta fönster – så går det till

Att byta ett fönster innebär att du först bestämmer dig för om du ska plocka ut fönstret från utsidan, eller från insidan. Ibland kan det finnas försvårande omständigheter som gör att det är enklare att välja den ena sidan istället för den andra. Ta det håll som blir enklast beroende på dina förutsättningar.

Därefter förbereder du kringytor. Ska du exempelvis plocka ut det från insidan kan det vara bra att täcka möbler och plocka ned gardinstänger samt ta bort lister och fönsterbänk. Går du från utsidan plockar du istället bort foder/puts och annat som kan tänkas vara i vägen när du ska ta ut fönstret.

Med ytan förberedd är det dags att ta ut fönstret. I vissa fall kan du lossa det och lyfta ut det helt genom att helt enkelt kapa spikar eller skruvar mellan karm och vägg, medan du i andra fall måste kapa karmen i flera delar och ta ut fönstret i mindre bitar. Måste du kapa karmen påverkar detta tiden då det innebär lite mer jobb.

När du fått ut det gamla fönstret är det dags att få det nya på plats. Du fäster in den nya karmen genom att placera den i våg på klossar och skruvar fast den. Efter detta är det dags att isolera, antingen genom att dreva eller genom att använda fogskum. Slutligen sätter du tillbaka foder - alternativt putsar - lister och annat du tagit ner, samt monterar fönsterbleck.

Fönsterbleck monteras
Plåtslagaren sätter dit nya fönsterbleck. Foto: Marlén Eskilsson

Fönsterbyte i olika typer av hus

Nyare trähus är som sagt ofta enkelt att byta fönster på. Det är inte ovanligt att de som arbetar med fönsterbyten kan byta ett fönster på mellan 2-3 timmar, likaså du själv om du är van och känner till processen. Under goda förutsättningar tar detta arbete cirka 2,5 timme. Men tiden kan variera med en rad faktorer. I äldre trähus kan processen exempelvis vara lite mer komplicerad.

– Vissa äldre hus har sneda smygar som är fästa i fönstret. Många gånger vill man behålla dessa i gott skick och då tar arbetet längre tid för du måste gå från utsidan och riva fönstret väldigt försiktigt, säger Mikael Carlsson på RM Fönster.

Det är svårt att uppskatta tiden det tar att byta fönster på ett sådant hus eftersom förutsättningarna är så väldigt olika. Men är något fäst i karmen tar det förstås genast lite mer tid, beroende på hur det är fäst och därmed hur enkelt det är att lossa. Likaså kan det ta mer tid om karmen inte passar i hålet. Du kan exempelvis behöva såga upp ett större hål eller till och med göra ingrepp i fasaden. 

Tegelhus med tegelfasad är oftast sett väldigt enkla att byta fönster på. Det är i princip bara att lossa och lyfta ut det gamla fönstret med karm från utsidan, och sätta dit ett nytt. Det förekommer mycket sällan försvårande omständigheter.

– Jag skulle säga att det är allra enklast att byta på tegelhus. Du kan byta ett fönster på mellan 1,5-2 timmar, säger Mikael Carlsson.

Svårast är det att byta fönster på hus med putsad fasad, exempelvis stenhus men även när du har tegelhus med putsad fasad. Det beror på att man ofta putsat över karmen vilket innebär att du måste knacka ned putsen för att få ut fönstret. Efter att du fått det nya fönstret med karm på plats ska du du putsa om - och putsen ska stämma med den du redan har på huset.

Fönsterbyten kan på hus med putsfasad ta upp till 5 timmar. Det vanliga är dock att man gör detta arbete i samband med att man ska putsa om fasaden och på så vis slår två flugor i en smäll.

Bytt fönster
Det nya fönstret sitter på plats. Foto: Marlén Eskilsson

Snabbt och billigt alternativ

Har du ett hus som det tar tid att byta fönster på och vill samtidigt spara pengar kan du istället sätta in en ny karm i den gamla karmen. Då blir det nya fönstret mindre, men arbetet går väldigt fort.

– Man fäster den nya karmen direkt i den gamla, säger Mikael Carlsson.

Det är förstås inte den snyggaste eller bästa lösningen, men ändå ett alternativ som är värt att upplysa om - speciellt om du har förutsättningar som gör att ditt fönsterbyte annars blir väldigt komplicerat och därmed dyrt.