Renovera

Byta fönster - tänk på utseendet

I del två av Fönsterskolan går vi igenom hur du väljer fönster som passar till huset med rätt utseende och energivärde. Vi diskuterar fönsterbågarnas tjocklek, instickskarmar och att måttbeställa fönster.

Huset fick nya fönster efter sönderrenovering, men fönstren med energikassett blev klumpiga pga list. Fönstren i takkuporna blev bättre, med två glas och fast spröjs i yttre glaset.

Huset fick nya fönster efter sönderrenovering, men fönstren med energikassett blev klumpiga pga list. Fönstren i takkuporna blev bättre, med två glas och fast spröjs i yttre glaset. Foto: Marlén Eskilsson

I den första delen av Fönsterskolan gick vi igenom hur du avgör om fönstren verkligen behöver bytas eller om en renovering kan vara tillräcklig:

Fönsterskolan del 1: Byta fönster eller renovera de gamla? 

Här går vi vidare med goda råd om hur du väljer nya fönster till ditt hus, om du ändå måste byta fönster.

Säkert drygt hälften av landets villor är byggda efter 1950-talet och är inte försedda med fönster av hög virkeskvalitet. Och även gamla fönster av högkvalitativt virke kan förstås på grund av eftersatt underhåll vara helt bortom all räddning och då är ett fönsterbyte förstås enda lösningen. Fönsterbytet kan också vara påkallat av estetiska skäl om tidigare husägare okänsligt bytt till fönster som inte passar husets arkitektur.

Fönster före och efter

Medlemmen Sophies återställde sitt hus från sönderrenovering på 70-talet till original. Foto: Sophie

Den som går till byggvaruhuset och ser ut standardfönster som passar i hålen efter de gamla fönstren ska ha en osannolik tur för att få ett bra resultat. I de allra flesta fall är det bäst att välja likadana fönster som originalfönstren. För lekmannen är det ofta svårt att avgöra hur fönstren ska se ut om inga originalfönster finns kvar. Då är det guld värt att rådfråga en arkitekt innan man beslutar sig. Några timmars arkitektkonsultation är bättre än att sänka värdet på sitt hus.

I de allra flesta fall är det bäst att välja likadana fönster som originalfönstren.

Den mest påtagliga skillnaden i utseende mellan gamla och nya fönster är ofta fönsterbågarnas tjocklek. Moderna fönster har betydligt tjockare fönsterbågar. Skälet är helt enkelt att det inte går att tillverka fönster med riktigt låga energivärden om bågarna är för tunna. Det beror på att energiglas och dubbelglaskassetter är så pass tunga att en klen fönsterbåge inte kan bära vikten, men även att energiförlusten genom en äldre tunn fönsterbåge är större än genom en modernt utformad båge.

jackts hus

Medlemmen jackt köpte ett hus byggt 1930 som hade fått "fel" fönster på 1990-talet. Foto: jackt

 

Jackts hus

Så här såg originalfönstren ut i jackts hus innan bytet på 90-talet. Foto: jackt

Vid fönsterbyte nämns ibland begreppet instickskarmar. Dessa används när man vill byta fönster med minsta möjliga åverkan på huset. Då låter man den gamla karmen sitta kvar för att fästa instickskarmen i. Tekniken är snabb och rationell, men ger tyvärr mindre fönsteryta. Husets exteriör kan upplevas som lite konstig när fönstren blir mindre.

Tänk på fönstrets energivärde

Ha fönstrets energivärde i åtanke om du byter fönster. De flesta nya standardfönster har en ruta med lågemissionsglas med en tunn beläggning som hindrar värmen att stråla ut igen. I energiglasens barndom upplevdes fönstren som mörkare än vanliga glas, men i dag är den skillnaden högst marginell. Även vid fönsterrenovering kan det innersta glaset bytas ut mot ett energiglas för att förbättra energivärdet.

Traditionell spröjs delar upp glasytan i flera mindre glas och betyder mycket för utseendet. Men man ska ha klart för sig att spröjsen ger en köldbrygga och sänker energivärdet. En rimlig kompromiss är spröjs på ytterglaset medan innerglaset är helt. Utanpåliggande lösa spröjs är också en möjlighet, men de tenderar att se ut som just fuskspröjs.

Originalfönster

Utseendemässigt är det svårt att slå originalfönstren som satt när huset byggdes. Foto: Marlén Eskilsson

Räkna med att måttbeställa fönster

För att få exakt rätt storlek och utseende är det ofta nödvändigt att är måttbeställa fönstren. Om du mäter själv, ta alltid reda på exakt vilka mått leverantören behöver ha. Leveranstiden blir längre än för lagervaror och det bör man planera för. Räkna även med cirka 15 procents högre kostnad. De stora fönstertillverkarna tillverkar på mått, men det går också att få fönster tillverkade på mindre snickerier. Ta alltid in offerter från flera leverantörer och jämför pris, kvalitet och utseende.

Valet av nya fönster till ett befintligt hus är alltid en kompromiss. Man måste fråga sig om man till varje pris ska sträva efter optimala energivärden om det leder till att sänka husets arkitektoniska värden. Ett byte från gamla tvåglasfönster till moderna lågenergifönster kan ta 20-40 år att tjäna in. För den som är ute efter att sänka värmekostnader finns det betydligt enklare och mer lönsamma sätt än att byta fönster.