Renovera

Årlig skötsel av huset

Gör det till en rutin att se över huset årligen, vare sig huset är gammalt eller nybyggt. Här har du en lista på sakerna du bör se över, uppdelat på vår- och höstaktiviteter.

Årlig skötsel av huset

Hösten

Se över och rensa takrännorna. Varje höst efter att löven har fallit bör du rensa och plocka rent ordentligt i takrännorna för att de inte ska svämma över. Skrapa bort allt löst och spola rent ordentligt. Då undviker du att vatten blir stående och orsakar läckor och frostskador.

Hål eller sprickor i takrännorna betyder att de behöver bytas. Vill du ändå vänta något år, täta tillfälligt med lämplig fogmassa.

Har du inte en lövsil, installera gärna en så att du lätt kan rensa stuprören kontinuerligt.

Kolla så att alla avloppbrunnar fungerar. Om inte, rensa.

Inspektera vinden. Ser du någon mögelpåväxt? Har det kommit in någon fukt sedan senaste inspektionen? Vänta in de värsta höstregnen och se därefter om det blir läckage någonstans.

Inspektera krypgrunden. Kontrollera om du ser fukt eller mögelpåväxt. Bor det kanske djur där? Avlägsna allt som inte ska vara där.

Se över fönster och dörrar. Är alla tätningslister hela och elastiska?

Byt filter i FTX-ventilationen. Observera att vissa FTX-aggregat kräver att man byter oftare än 2 ggr per år.

Ladda med grus, salt, skyffel för att skotta rent trappor och trottoarer under vintersäsongen.

Våren

Gör en vårinspektion av taket. Skador på taket uppstår ofta i samband med snö och is. Upptäcker du ett fel på våren har du de förhoppningsvis torra sommarmånaderna på dig att reparera.  Taket bör för övrigt även inspekteras efter en kraftig storm.

Tegel och betongtak: Är en panna sprucken? Att byta en skadad panna är enkelt att göra själv.

Röta i strö- och bärläkt? Dags att byta tak.

Är underlagstaket otätt? Dags att byta tak.

Inspektera vinden igen. Ser du någon mögelpåväxt? Har det kommit in någon fukt sedan senaste inspektionen?

Kontrollera skorstenen när du ändå är där uppe, efter sprickor i tegel eller fogar. Eventuellt behöver du kanske foga om eller klä med plåt.

Inspektera krypgrunden igen. Kontrollera om du ser fukt eller mögelpåväxt. Bor det kanske djur där? Du kanske till och med hittar ett dött djur som behöver avlägsnas.

Inspektera allt utvändigt trä på våren.  Behöver du göra något i år? Fönster, träfasad, vindskivor och vattbrädor kontrolleras för sliten eller bristande målning, eventuellt begynnande röta.

Klicka här för att läsa om höst- och vårsysslorna i trädgården.

Källor:
Byggnadsingenjör Charlotte Andersson, expert på Byggahus.se
”Sköt om ditt hus” av Hans Mårtensson, ICA Bokförlag
”Ta hand om huset” av Sverre Holös, Forum

Läs mer