Våra experter

Stefan Häge och Filip Rydin, advokater

Stefan Häge och Filip Rydin

Stefan och Filip är advokater och delägare i Kriström Advokatbyrå. Kriström har bl a specialiserat sig på entreprenad- och fastighetsrätt. Inom dessa områden anlitas Kriström flitigt som föredragshållare och samarbetar med Villaägarnas Riksförbund och Svensk Byggtjänst. Vill du kontakta Kriström advokatbyrå, maila till Stefan på stefanh@kristrom.se eller Filip på filip@kristrom.se.

Charlotte Andersson, byggnadsingenjör

Charlotte Andersson

Charlotte är byggnadsingenjör. Charlotte tog byggingenjörsexamen 1986 och har sedan dess arbetat på olika befattningar inom byggsektorn. Hon har b la arbetat som platschef, inköpare, projektledare och kvalitetsansvarig. Det har handlat om både nyproduktioner och ombyggnader av skolor, bostäder, kommersiella lokaler m m. Idag har hon ett eget företag, Ingenia Byggkonsult, där hon främst arbetar för privata beställare.

Björn Lovén, VVS-konsult

Björn Lovén

Björn är VVS-ingenjör med ca 35 år i branschen. De senaste åren har han arbetat som egen företagare med driftteknik som specialitet och med fokus på energioptimering. Idag driver Björn Greflunda Konsult AB, som finns på Sergels väg 14B
i Malmö. Vill du kontakta Björn, maila honom på bjorn@greflunda.se.

Christel Månsson, inredningsarkitekt

Christel Månsson

Christel är inredningsarkitekt, utbildad på Konstfackskolan. Hon har arbetat bl a som inredare vid arkitektbyrå och hos större kökstillverkare. Idag driver Christel inredningsföretaget Wobedo Design där hon tar inredningsuppdrag för såväl offentliga som privata beställare. Hon arbetar även med produktutveckling inom textil och akustik. Vill du kontakta Christel, maila henne på christel@wobedo.com.

Per Bernhardssonon, badrumsexpert 

Per Bernhardsson

Per Bernhardsson arbetar på Byggkeramikrådet, BKR, där han bl.a. sysslar med teknisk rådgivning såväl mot entreprenörer som privatpersoner. BKR har sedan 1988 givit ut branschregler för keramiska våtrum och utbildat behöriga plattsättningsföretag.

Branschreglerna, BBV, anses idag utgöra normen för fackmässighet  när keramik ska användas i våtrum.

Cajsa Jacobsson, trädgårdsdesigner

Cajsa Lundin

Cajsa Lundin är utbildad trädgårdsdesigner vid Trädgårdsakademin och vid Slottsträdgård Ulriksdal, med inriktning på privata nybyggartomter. I det egna företaget FF trädgård och anläggning hjälper hon kunder att skapa en funktionell tomt efter kundens behov och önskemål. Material och formgivning anpassas efter arkitektur, omgivning och växtbetingelser, till en sammanhållen helhet.

Cajsa svarar på frågor som rör växtlighet och tomtplanering.

Bengt Loord, elingenjör

Bengt Loord

Bengt Loord är elingenjör och arbetar främst som föreläsare för Mälaruniversitetet AB. Bengt har specialinriktning på elsäkerhet, behörighetsfrågor, dokumentations- och elinstallationsfrågor och arbetar även med energisparfrågor.