Byggahus.se

Tak

Taket är en byggnads eller ett rums avslutning upptill. Ett innertak bärs upp av bjälklag och är vanligen plana. Yttertak kan ha en mängd olika former och variationer.

De vanligaste takformerna är sadeltak, pulpettak, plant tak, brutet tak som även kallas mansardtak, tälttak, samt valmat tak. Det är takformerna sadeltak och mansardtak som kan valmas.