Byggahus.se

Bjälklag

En horisontell bärande byggnadsdel som bär upp golv, tak och skiljer våningarna åt. Kan bestå av balkar av trä eller järn, armerad lättbetong eller tegel.

Bjälklaget i ett hus består av bärlag, takbjälklag, golvbjälklag och våningsbjälklag.